Vannbåren varme

Hva er vannbåren varme?

Hva er vannbåren varme?

Vannbåren varme er et oppvarmingssystem der varme overføres ved hjelp av vann. Varmt vann sirkulerer gjennom rør i bygninger for å varme opp rom og andre områder i bygget. Vannbåren varme kan brukes i gulvvarme eller radiatorer, og er en energieffektiv måte å distribuere varme på.

Hvilke varmekilder brukes for vannbåren varme?

Mange systemer for vannbåren varme bruker fjernvarme som oppvarmingskilde. Fjernvarmevannet går i et eget vannbårent system i rør under bakken, og benyttes til å varme opp vannet i det lokale fjernvarmesystemet i et bygg. Vannbåren varme brukes til å varme opp boliger, næringsbygg og industrianlegg.

Dersom det allerede er vannbårent system i et bygg, er det enkelt å koble på fjernvarme som varmekilde, gitt at bygget ligger i nærheten av fjernvarmerør.

Hva er vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer?

Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer er systemer som bruker vann for å regulere temperaturen i bygninger. Disse systemene kan brukes til både oppvarming og kjøling. Vann sirkulerer gjennom rør til for eksempel gulvvarmesystemer, radiatorer eller kjøleflater, for å overføre varme eller absorbere overskuddsvarme. Denne metoden gir energieffektiv regulering av innetemperaturen.