• Hva er karbonfangst?

    CCS står for carbon capture and storage. På norsk brukes som oftest begrepet karbonfangst og -lagring. Celsio har ambisjon om å etablere et av verdens første karbonfangstanlegg på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

  • Hvorfor karbonfangst?

    Karbonfangst er helt avgjørende for å nå Oslos ambisiøse klimamål. Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud står i dag for hele 17 prosent av Oslos utslipp av fossil CO2. 

Et karbonfangstanlegg på Klemetsrud i Oslo vil kunne fange opptil 400 000 tonn CO2 per år. Det tilsvarer utslippet fra rundt 200 000 fossile biler.

Alttekst inn her
Alttekst inn her

For deg som nabo

Har du spørsmål om karbonfangstprosjektet på Klemetsrud?

Celso mottar årets Klimapris. Ansatte på scenen under utdeling.

Næringslivets klimapris

Hafslund Oslo Celsio ble torsdag 24. november 2022 tildelt Næringslivets klimapris for sitt karbonfangstanlegg på Klemetsrud. Prisen ble delt ut under Zerokonferansen og er et samarbeid mellom NHO, NTNU og ZERO.