Fjernvarmeanlegg

Fjernvarmeanlegg er infrastrukturen som produserer og distribuerer fjernvarme. Her forklarer vi hva fjernvarmeanlegg er, og hvordan det fungerer.

Hva er et fjernvarmeanlegg?

Et fjernvarmeanlegg er en infrastruktur som produserer og distribuerer varme sentralt til flere brukere gjennom et nettverk av rør. Anlegget brukes som navnet tilsier til å produsere fjernvarme.

Hvordan fungerer fjernvarmeanlegg?

Anlegget består vanligvis av en varmeproduserende enhet, for eksempel en varmesentral, som genererer varmt vann. Varmen i fjernvarmeproduksjonen kan være basert på ulike energikilder, som avfallsforbrenning, bioolje, pellets, strøm og overskuddsvarme fra for eksempel datasentre eller kloakksystemet. Det varme vannet fra fjernvarmeanlegget transporteres gjennom isolerte rør under bakken til boliger og næringsbygg for oppvarming. Når fjernvarmevannet har varmet opp det lokale vannet i et vannbårent system, går det tilbake til en varmesentral for ny oppvarming - før det igjen sendes ut for å varme opp vannet i byens bygninger.

Fjernvarmevannet fra det sentrale anlegget varmer opp vannet i det lokale varmeanlegget i et bygg. Det er altså ikke fjernvarmevannet som går rundt i systemet i hvert enkelt bygg, eller utgjør det varme tappevannet.

Ofte stilte spørsmål

Hva er fjernvarme?

Fjernvarme er en metode for energidistribusjon, som produseres i et fjernvarmeanlegg. Les mer om definisjonen og forklaring av fjernvarme her, eller sjekk ut hva vi tilbyr innen fjernvarme.

Hva er forskjellen på fjernvarmeanlegg, fjernvarmesentral, fjernvarmenett, kundesentral og varmeanlegg?

Alle begrepene brukes for å forklare fjernvarme, så det er lett å blande dem!

  • Fjernvarmeanlegg refererer til infrastrukturen, altså alle delene som inngår i produksjonen og distribusjonen av fjernvarme, inkludert kundesentralen.

  • Fjernvarmesentral er en varmesentral i et fjernvarmeanlegg, det er her vannet varmes opp ved hjelp av f.eks. avfallsforbrenning. Et fjernvarmeanlegg kan bestå av flere fjernvarmesentraler innenfor fjernvarmenettet. I Oslo har vi 14 varmesentraler i byen, inkludert Klemetsrud og Haraldrud.

  • Fjernvarmenett refererer til nettverket av rør som distribuerer vannet til og fra fjernvarmesentralen.

  • Kundesentral er den lokale varmesentralen som befinner seg inne i kundens bygg. Kundens del av denne sentralen kalles varmeanlegg, dette er kundens eget anlegg med rør, pumper, armaturer og radiatorer.

Hva er prisen for fjernvarme?

Prisen for fjernvarme kan variere, men du kan se historiske priser og dagens fjernvarmepris under priser fjernvarme. Husk at du også kan få strømstøtte for fjernvarme.