Fjernvarme

Fjernvarme er blitt et mer og mer vanlig alternativ for å forsyne hele bygg eller bydeler med oppvarming og varmtvann, men hva er det egentlig og hvordan fungerer fjernvarme?

Hva er fjernvarme?

Fjernvarme er en metode for energidistribusjon der varmt vann produseres sentralt i et fjernvarmeanlegg, og distribueres gjennom et nettverk av rør. Dette varme vannet sørger for å varme opp vannet i et lokalt vannbårent system i et bygg, og sørger dermed for varmtvann og oppvarming av bygget.

Hvordan fungerer fjernvarme?

Vi i Hafslund produserer varmt vann som sendes rundt i Oslo gjennom rør i bakken. Når fjernvarmevannet kommer til nærings- eller boligbygget som er koblet på fjernvarmenettet, brukes det til å varme opp vannet som går til radiatorene i bygget, og tappevannet. Det er altså ikke fjernvarmevannet som kommer ut av kranene.

Når fjernvarmevannet har vært innom kundeanlegget og varmet opp det lokale vannet som sirkulerer i kundens bygg, sendes det tilbake til et av våre anlegg for å varmes opp på nytt. Og slik går 30 millioner liter vann i sirkulasjon i fjernvarmerørene.

Hva produseres norsk fjernvarme av?

Den sentrale produksjonen av varmen kan være basert på ulike energikilder. I Hafslunds tilfelle benyttes overskuddsvarme fra avfallsforbrenning, kloakk og datasenter, i tillegg til pellets, bioolje og litt strøm.

Hva er fordelene med fjernvarme?

Fjernvarme gir effektiv oppvarming ved å minimere individuelle varmekilder og utnytte varmegjenvinning, noe som kan redusere miljøpåvirkningen sammenlignet med desentraliserte oppvarmingsmetoder.

Interessert i sjekke ut mulighetene for å få fjernvarme der du bor, eller å vite mer om ulike fordeler? Sjekk ut Fjernvarme.

Ofte stilte spørsmål

Hva er definisjonen på fjernvarme?

Fjernvarme kan defineres som en metode for energidistribusjon hvor energi (i form av varmt vann) produseres et sted, og distribueres gjennom et nettverk av rør, for å anvendes til oppvarming et annet sted.

Hva er et fjernvarmeanlegg?

Fjernvarmeanlegg er anlegg der fjernvarmen produseres. Les mer om fjernvarmeanlegg her.

Hva er prisen for fjernvarme?

Prisen for fjernvarme kan variere, men du kan se historiske priser og dagens fjernvarmepris på denne siden: Priser fjernvarme. Husk at du også kan få strømstøtte for fjernvarme.