Tur-/returtemperatur

Hva er tur-/returtemperatur når vi snakker om vannbåren varme?

Hva er tur-/returtemperatur når vi snakker om vannbåren varme?

Vannbåren varme er som navnet tilsier et oppvarmingssystem der varme overføres ved hjelp av vann. Det er temperaturen på dette vannet vi refererer til når man snakker om tur-/returtemperatur for vannbåren varme. Forsyningen av varmt vann skjer i et nett med tur- og returrør som ligger i bakken - der varmt vann fraktes til kunder i turrør fra fjernvarmeanlegget, og kaldere vann fraktes tilbake til fjernvarmeanlegget i returrør for å bli oppvarmet på ny.

Tur-/returtemperatur i vannbåren varme refererer også til forskjellen i temperatur mellom vannet som forlater varmesystemet (tur) og vannet som kommer tilbake til varmekilden (retur). Denne differansen brukes som en indikator på effektiviteten til varmesystemet, hvor lavere forskjell vanligvis indikerer bedre energieffektivitet.

Hvordan reguleres tur-/returtemperatur for fjernvarme?

Fjernvarmetemperaturen reguleres i Hafslund ved hjelp av målinger av vannet vi leverer til kundesentralen, som er plassert hos kunden. I kundesentralen står det normalt to varmevekslere; en for varmekretsen (radiatorer, gulvvarme og/eller ventilasjon), og en for tappevannskretsen. Disse utveksler varme mellom Hafslund sin vannstrøm og kundens egen vannstrøm.

Temperaturen kunden får i sin vannstrøm inn på varmeanlegget, avhenger av utetemperaturen. Jo kaldere det er ute, jo høyere temperatur på vannet som kommer inn (tur), dette er den såkalte fyringskurven. En temperaturføler som er plassert på kundens vannstrøm kjenner på temperaturen i vannstrømmen og sender signal til en reguleringsventil om temperaturen blir for høy eller for lav. Da justeres vannstrømmen inn i veksleren på Hafslund sin side.