For våre leverandører

Her finner du en oversikt over våre generelle krav til leverandører, etiske retningslinjer, HMS-krav, innkjøpsbetingelser og fakturainformasjon.

Både vi og våre leverandører må til enhver tid overholde tekniske og sikkerhetsmessige krav. I tillegg skal vi gjennomføre bærekraftige innkjøpsprosesser og sikre tilgang til riktig materiell.

Generelle krav

Som leverandør til Celsio må du møte våre generelle krav.

Vi ønsker leveranser til rett tid, med riktig kvalitet, med minst mulig belastning på miljøet og med lavest mulig totalkost.

Vi ønsker alltid å forbedre oss. Derfor heier vi på leverandører som bidrar aktivt med konstruktive løsninger og ideer som kan fremme utvikling og gi synergieffekter innen våre virksomhetsområder.

Alle våre leverandører skal:

 • overholde lover og forskrifter gitt av offentlig myndighet, inkludert internkontrollforskriften

 • arbeide aktivt for å realisere vår visjon om null skader og ulykker

 • bidra til godt forebyggende arbeid ved å ha et fungerende HMS-system og rapportere uønskede hendelser relatert til helse, miljø eller sikkerhet

 • følge våre etiske retningslinjer for leverandører

 • kunne stille til rådighet nødvendig organisasjon, ledelse, erfaring og kompetanse

 • være et lovlig etablert foretak

 • inngå kontrakter etter norsk lov

 • være solvente, à jour med offentlige skatter og avgifter og ikke gjeldsforhandlinger eller satt under administrasjon

 • følge gjeldende nasjonalt regelverk for innrapportering av siste års årsberetning/årsregnskap

 • ha et tilfredsstillende kvalitetsstyringssystem og etterleve dette

 • være registrert som kvalifisert i Achilles UNCE, som er energibransjens kvalifikasjonsordning

 • varsle dersom de oppdager kritikkverdige forhold hos Hafslund Oslo Celsio

Pre-kvalifisering

Vi benytter konkurranse med prekvalifisering ved større anskaffelser, og ved anskaffelser som omfattes av EØS-regelverket.

Disse gjennomføres via kvalifikasjonsordningen Achilles Utilities NCE.

For å delta i prekvalifisering må våre leverandører ha status kvalifisert i Achilles Utilities NCE på det tidspunktet konkurransen publiseres.

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer for leverandører er basert på prinsippene i FNs Global Compact-initiativ. De er delt inn i fire avsnitt:

 1. Bekjempelse av korrupsjon

 2. Menneskerettigheter

 3. Standarder for arbeidslivet

 4. Miljø

HMS-krav

Ett av våre viktigste mål er å være en trygg arbeidsplass.

Alle som utfører arbeidsoppgaver for oss skal kjenne til og følge alle gjeldende krav for helse, miljø og sikkerhet.

Generelle innkjøpsbetingelser

Vilkårene gjelder for all levering av varer og/eller tjenester til oss, med mindre annet er skriftlig avtalt.

Norsk lov, inkludert Kjøpsloven, skal gjelde for partenes rettigheter og forpliktelser.

Fakturainformasjon

For å sikre effektiv fakturering, ønsker vi at alle våre leverandører sender oss fakturaer elektronisk.

Her er informasjonen du trenger:

 • EHF-adresse Pagero: 977296919
 • E-Faktura Peppol ID: ID 0192:977296919
 • E-faktura operatør: Pagero
 • Fakturaadresse e-post: celsio.invoice.pagero@process.esker.net
 • Fakturaadresse post:
  Hafslund Oslo Celsio AS
  Postboks 1022 Hoff
  0218 OSLO
  Norge