• Hva er karbonlagring?

    Karbonlagring er en prosess for å fange og lagre karbondioksid (CO2) fra industrielle utslippskilder som fabrikker eller andre industrianlegg.

  • Hva er en varmesentral?

    En varmesentral er en installasjon som produserer varme sentralt og distribuerer den til ulike forbrukere gjennom et nettverk av rør.

Vil du vite mer?

Enkle forklaringer på disse og andre ord om fjernvarme og energi finner du i ordboka vår.