Kjøling

Hva er kjøling?

Hva er kjøling?

Kjøling refererer til prosessen med å senke temperaturen i et område, en gjenstand eller et stoff for å oppnå ønsket temperatur. Dette kan oppnås ved å fjerne varmeenergi fra det aktuelle systemet, ofte ved bruk av kjølesystemer eller klimaanlegg.

Kjøling brukes blant annet for å opprettholde behagelige innetemperaturer. Det finnes ulike metoder for kjøling. Vi i Hafslund jobber med fjernkjøling som er basert på fornybare og karbonnøytrale energiressurser, og som bidrar til kraftig reduksjon i behovet for elektrisitet i byen.

Fjernkjøling innebærer at avkjølt vann føres i isolerte rør under bakken til lokale kjølesentraler i de byggene som skal avkjøles, hvor det kjøler ned vannet som finnes i det interne kjølesystemet i bygget.

Lyst til å sjekke ut fjernkjøling? Les mer om våre tjenester innen fjernkjøling her.