Sammen med Oslos befolkning produserer vi fornybar termisk energi som kommer hele byen vår til gode. Dette er våre produkter:

Barcode detaljbilde
Sørenga og Munchmuseet

Vi eier og drifter Norges største fjernvarmenett og avfallsforbrenningsanlegg. Nå satser vi også stort på områdekjøling og karbonfangst.

- Knut Inderhaug, administrerende direktør i Hafslund Oslo Celsio

I likhet med fjernvarme, er områdekjøling basert på fornybare og karbonnøytrale energiressurser, som reduserer effektbehovet for elektrisitet i byen.

Om Celsio

Bokhyller og korridor Deichman Bjørvika

Riktig temperatur for både folk og bøker

Hver eneste dag besøker mellom 6 000 og 8 000 mennesker Deichman i Bjørvika. For publikum er inneklimaet viktig for opplevelsen av bygget. Stabil leveranse av varme og kjøling er en kritisk suksessfaktor.