20. mai 2022 byttet Fortum Oslo Varme navn til Hafslund Oslo Celsio. Vi skal fortsatt produsere og levere fornybar fjernvarme og kjøling til byen vår – men det er bare begynnelsen. Med vår planlagte karbonfangstsatsning på Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg, tar Oslo et stort steg videre for å nå sine ambisiøse klimamål.

Du har bare sett halvparten

20. mai 2022 byttet vi navn til Hafslund Oslo Celsio. Vi skal fortsatt produsere og levere fornybar fjernvarme og kjøling til byen vår – men det er bare begynnelsen. Med vår planlagte karbonfangstsatsning på Klemetsrud forbrenningsanlegg, tar Oslo et stort steg videre innen klimapositiv utvikling. Ambisiøst? Ja. Overkommelig? Absolutt!

Du har bare sett halvparten

Viktig melding!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse dui dui, bibendum ac feugiat vitae, eleifend nec nibh. Donec pulvinar, ligula ac congue vulputate, risus odio mattis eros, ac viverra purus sem a purus.

Har du spørsmål? Kontakt oss

Miljøarbeidet vårt

Vi bidrar til å trappe opp tempoet i klimapolitikken og gjøre Oslo til en fossilfri by. Fjernvarme er et viktig bidrag for å nå Oslos ambisiøse klimamål. Det fører til en reduksjon i utslipp av klimagasser og lokal forurensning - og avlaster energisystemet.


Hafslund Oslo Celsio er et viktig ledd i den sirkulære økonomien.  

Vi er Norges største leverandør av fjernvarme

Automotive tire, Water, Azure, Eyelash

Vi bidrar til lavere  oppvarmingskostnad for våre kunder

Vi bidrar til å bedre vårt felles klima og miljø

Levere avfall

På en trygg og miljøvennlig måte. Vi gjenvinner avfallet til fjernvarme og kjøling.

Miljøvennlig og energieffektivt. Passer for nærings-, hotell- og handelsbygg

Lær mer om områdekjøling

Enkelt, miljøvennlig og billigere. Det er mange fordeler med fjernvarme.

Bestill
fjernvarme

Våre produkter

Karbonfangst på Klemetsrud

Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo kan bli verdens første i sitt slag med fullskala karbonfangst (CCS). Prosjektet inngår i «Langskip», det norske demonstrasjonsprosjektet for CO₂-håndtering som omfatter fangst, transport og lagring av CO₂.


Har du spørsmål?

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Nyheter

May 20 2022

Transaksjonen som gjør Hafslund Eco, Infranode og HitecVision til nye eiere av tidl. Fortum Oslo Varme, er nå gjennomført. I dag skifter selskapet navn til Hafslund Oslo Celsio.

Ingen aktuelle nyheter.

POSTADRESSE

Hafslund Oslo Celsio AS

Postboks 1022 Hoff

0218 Oslo

Besøksadresse

Hafslund Oslo Celsio AS

Askekroken 11

0277 Oslo

© Hafslund Oslo Celsio 2022. alle rettigheter forbeholdt.