20. mai 2022 byttet Fortum Oslo Varme navn til Hafslund Oslo Celsio. Vi skal fortsatt produsere og levere fornybar fjernvarme og kjøling til byen vår – men det er bare begynnelsen. Med vår planlagte karbonfangstsatsning på Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg, tar Oslo et stort steg videre for å nå sine ambisiøse klimamål.

Du har bare sett halvparten

Sammen med Oslos befolkning produserer vi fornybar termisk energi som kommer hele byen vår til gode. Fra før eier og opererer vi både Norges største fjernvarmenett og Norges største avfallsforbrenningsanlegg.

For et bærekraftig Oslo

Vi brenner for fremtiden

Sammen med Oslos befolkning produserer vi fornybar termisk energi som kommer hele byen vår til gode. Fra før eier og opererer vi både Norges største fjernvarmenett og Norges største avfallsforbrenningsanlegg.

Viktig melding!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse dui dui, bibendum ac feugiat vitae, eleifend nec nibh. Donec pulvinar, ligula ac congue vulputate, risus odio mattis eros, ac viverra purus sem a purus.

Har du spørsmål? Kontakt oss

Miljøarbeidet vårt

Vi bidrar til å trappe opp tempoet i klimapolitikken og gjøre Oslo til en fossilfri by. Fjernvarme er et viktig bidrag for å nå Oslos ambisiøse klimamål. Det fører til en reduksjon i utslipp av klimagasser og lokal forurensning - og avlaster energisystemet.


Hafslund Oslo Celsio er et viktig ledd i den sirkulære økonomien.  

Vi er Norges største leverandør av fjernvarme

Automotive tire, Water, Azure, Eyelash

Vi bidrar til lavere  oppvarmingskostnad for våre kunder

Vi bidrar til å bedre vårt felles klima og miljø

Levere avfall

På en trygg og miljøvennlig måte. Vi gjenvinner avfallet til fjernvarme og kjøling.

Miljøvennlig og energieffektivt. Passer for nærings-, hotell- og handelsbygg

Lær mer om områdekjøling

Enkelt, miljøvennlig og billigere. Det er mange fordeler med fjernvarme.

Bestill
fjernvarme

Våre produkter

Karbonfangst på Klemetsrud

Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo kan bli verdens første i sitt slag med fullskala karbonfangst (CCS). Prosjektet inngår i «Langskip», det norske demonstrasjonsprosjektet for CO₂-håndtering som omfatter fangst, transport og lagring av CO₂.


Nyheter

June 29 2022

Onsdag 29. juni signerte olje- og energiminister Terje Aasland støtteavtalen som sikrer realisering av karbonfangst på Hafslund Oslo Celsios (Celsio) avfallsforbrenningsanlegg på Klemetrud i Oslo. Signeringen markerer at den norske staten, Oslo kommune og Celsios eiere; Hafslund Eco, Infranode og HitecVision, nå realiserer verdens første anlegg som fanger CO2 fra avfallsforbrenning.

May 20 2022

Transaksjonen som gjør Hafslund Eco, Infranode og HitecVision til nye eiere av tidl. Fortum Oslo Varme, er nå gjennomført. I dag skifter selskapet navn til Hafslund Oslo Celsio.

Ingen aktuelle nyheter.

Har du spørsmål?

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.