Urban energi

Hva er urban energi?

Hva er urban energi?

Urban energi refererer til energiforbruket, -produksjonen og -effektiviteten i bymiljøer. I mange tilfeller snakker vi om oppvarming og kjøling av byer med ressurser som ellers ville gått tapt. Målet med urban energi er å optimalisere ressursbruk, redusere miljøpåvirkningen og skape bærekraftige og energieffektive byer. Urban energi er derfor et viktig middel på veien mot en klimanøytral energiforsyning.

For oss i Hafslund handler urban energi om å utnytte energiressurser som er til overs i samfunnet, og som ellers ville gått til spille - ved å distribuere dem som enten fjernvarme eller fjernkjøling. Dette omtales også som sirkulær energi.

Hvor kommer den overflødige energien fra?

Energien blir til overs som følge av en annen prosess eller aktivitet, for eksempel skogbruk, industriproduksjon eller avfallsbehandling. Vi i Hafslund bruker blant annet overskuddsenergi fra avfallsforbrenning, datasenter og kloakk.