Fjernkjøling

Du kjenner kanskje til fjernvarme, men har du hørt om fjernkjøling?

Hva er fjernkjøling, og hvordan funker det?

Fjernkjøling er som navnet tilsier en type kjøling, som bruker kaldt vann transportert gjennom isolerte rør under bakken for å kjøle ned bygg. Vannet som brukes i fjernkjøling kjøles ned i egne kjølesentraler, før det avkjølte vannet blir ført i isolerte rør under bakken til lokale kjølesentraler i byggene som skal avkjøles. Vannet fra fjernkjøling brukes da for å kjøle ned vannet som finnes i det lokale kjøleanlegget i bygget.

Interessert i fjernkjøling? Sjekk ut hvordan vi jobber med fjernkjøling.

Hvor kommer vannet til fjernkjøling fra?

Hafslund jobber med å etablere egne kjølesentraler hvor vi skal produsere fjernkjøling, blant annet ved å hente opp kaldt vann fra Oslofjorden. I tillegg vil kjølesentralene inneholde store varmepumper som skal sikre at vanntemperaturen holder seg stabilt på et lavt nivå.

Fordeler med fjernkjøling

Det er mange fordeler med å benytte fjernkjøling, både for byggeiere, for Oslo by og for klimaet. For byggeiere vil det for eksempel innebære frigjøring av mye areal som heller kan brukes til utleie av parkeringsplasser eller treningsareal. Det vil også frigjøre plass på tak, slik at man kan etablere blågrønne tak; tak som er dekket med levende planter som benyttes til å lagre regnvann.

Både fjernvarme og fjernkjøling er bærekraftige løsninger som bidrar til kraftig reduksjon i behovet for elektrisitet i byen. Dette er kostnadseffektive løsninger for bærekraftig byutvikling.