Avfallshåndtering

Hva er avfallshåndtering?

Hva er avfallshåndtering?

Avfallshåndtering er prosessen med å samle, transportere og behandle avfall på en trygg og miljømessig forsvarlig måte. Denne prosessen brukes blant annet til behandling av restavfall, og kan involvere avfallsforbrenning.

Hvordan fungerer avfallshåndtering hos Hafslund?

Hafslund sluttbehandler rest- og risikoavfall på en ansvarlig måte ved å brenne det i våre avfallsforbrenningsanlegg. Våre forbrenningsanlegg på Klemetsrud og Haraldrud har røykgassrensing for å redusere utslippene til luften til et minimum. I denne prosessen bruker vi også overskuddsvarmen fra avfallsforbrenningen i en form for energigjenvinning, ved å produsere klimavennlig fjernvarme.

Tidligere var det vanlig å samle opp avfall på store avfallsdeponier, men dette er nå ulovlig i Norge. Avfallsforbrenning er den mest miljøvennlige metoden for å håndtere avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres.