Energigjenvinning

Hva er energigjenvinning?

Energigjenvinning

De fleste av oss har hørt om gjenvinning i sammenheng med avfallshåndtering, men hva er egentlig energigjenvinning og hvordan fungerer det?

Hva er energigjenvinning?

Energigjenvinning er å bruke energi som ellers ville gått tapt, til noe nyttig.

Selv om vi har gode ordninger for gjenvinning av mye avfall i Norge, produserer vi fortsatt mye avfall som verken kan eller bør resirkuleres. Det er dette avfallet vi ønsker å gjenvinne energi fra. Den mest bærekraftige måten å kvitte seg med slikt avfall på, er avfallsforbrenning - hvor man brenner avfallet og renser røyken. Dette gjør vi i Hafslund ved våre anlegg på Klemetsrud og Haraldrud i Oslo.

Hvordan fungerer energigjenvinning?

I dette tilfellet bruker vi avfallsforbrenning som eksempel. Når vi brenner restavfall, frigjøres varme. Denne varmen kan slippes rett ut i luften, eller den kan brukes til et nyttig formål, som oppvarming. Vi bruker varmeenergien som skapes når vi brenner avfall, til produksjon av fjernvarme som benyttes til å varme opp bygg og tappevann. Det er energigjenvinning.

Eksempler på energigjenvinning er:

  • Forbrenning av avfall eller restavfall med utnyttelse av den frigjorte varmeenergien til produksjon av nyttbar varme (for eksempel fjernvarme) eller produksjon av elektrisitet.

  • Gjenvinning av prosess- og spillvarme i industrien. Varmen kan enten gå til oppvarmingsformål eller til produksjon av elektrisk energi.

  • Gjenvinning av varme i ventilasjonsluften. Varmen som gjenvinnes brukes normalt til oppvarmingsformål.