Terawatt

Hva er terawatt?

Hva er terawatt?

Terawatt er en enhet for måling av effekt. Dette er den største watt-enheten, og brukes vanligvis til å beskrive enorme mengder elektrisk kraft eller energiproduksjon. Terawatt brukes ofte når man snakker om energibehov på et nasjonalt nivå, for eksempel produksjonskapasiteten til store kraftverk eller solenergianlegg, og er nyttig når det skal måles nettopp store mengder energi.

Hva er en terawattime (TWh)?

Terawattime (TWh), er mengden energi som brukes når en enhet med effekt på én terawatt (1 billion watt) opererer i én time.

Hvert år produserer Hafslund 21 TWh vannkraft. Det innebærer at Hafslund forsyner over 2,6 millioner innbyggere med strøm. I tillegg leverer Hafslund 1,9 TWh fjernvarme som dekker 28 prosent av oppvarmingsbehovet i Oslo.

Hvor mye er en terawatt?

En terawatt tilsvarer en billion watt. Som nevnt tidligere så er terawatt den største watten. Den minste wattstyrken er kilowatt, så kommer megawatt og gigawatt før man til slutt kommer til terawatt.