Kilowatt

Hva er kilowatt?

Hva er kilowatt?

En kilowatt er en enhet som måler energi. Kilowatt brukes vanligvis for å måle elementer med lav elektrisk effekt, som for eksempel strømforbruket til husholdningsapparater og belysning. Kilowatt er den minste watten, i motsetning til megawatt, gigawatt og terawatt som måler mye høyere energi.

Hva er en kilowattime (kWh)?

Du kjenner kanskje til kilowattime (kWh)? Det representerer mengden energi som blir brukt pr time på en enhet som er 1000 watt.

Hvert år produserer Hafslund 21 TWh vannkraft, det vil si 21 milliarder kWh. Det innebærer at Hafslund forsyner over 2,6 millioner innbyggere med strøm. I tillegg leverer Hafslund 1,9 TWh fjernvarme som dekker 28 prosent av oppvarmingsbehovet i Oslo.

Hvor mye er en kilowatt?

En kilowatt tilsvarer 1000 watt. La oss ta et eksempel: En lyspære på 100 watt bruker 0,1 kW strøm når den er påslått. Kilowatt brukes også til energiberegninger for å måle strømforbruk over tid, som strømmen du bruker hjemme, og viser strømforbruket ditt over en periode i kWh.