Megawatt

Hva er megawatt?

Hva er megawatt?

Megawatt er en enhet som måler elektrisk effekt. Denne typen watt brukes vanligvis når man snakker om kraftproduksjonsanlegg som vindparker eller solkraftanlegg. Enheten brukes også til å beskrive forbruket eller kapasiteten til store elektriske apparater og systemer, som for eksempel industrielle motorer eller datasentre.

Hva er en megawattime (MWh)?

En megawattime er mengden energi som produseres, eller forbrukes, når en enhet med en effekt på 1 million watt opererer i én time.

Hvert år produserer Hafslund 21 TWh vannkraft, det vil si 21 millioner MWh. Det innebærer at Hafslund forsyner over 2,6 millioner innbyggere med strøm. I tillegg leverer Hafslund 1,9 TWh fjernvarme som dekker 28 prosent av oppvarmingsbehovet i Oslo.

Hvor mye er en megawatt?

En megawatt tilsvarer 1 million watt. For å gi det hele litt perspektiv er 1 MW omtrentlig lik effekten til rundt 1000 gjennomsnittlige husholdninger.

Sjekk også definisjonen på andre typer watt, og hva som skiller disse fra megawatt: kilowatt, gigawatt og terawatt.