Gigawatt

Hva er gigawatt?

Hva er gigawatt?

Gigawatt er en enhet for måling av elektrisk kraft og energi. Her snakker vi om en svært stor enhet som vanligvis brukes til å måle kraftproduksjon, spesielt innen elektrisitet. Disse kraftproduksjonene kan innebære forskjellige kilder, som vann, vind, solenergi eller fjernvarme. Gigawatt er den enheten som beskriver kapasiteten til disse kraftverkene.

Hva er en gigawattime (GWh)?

En gigawattime er mengden energi som brukes per time av en enhet som bruker 1 milliard watt (GWh).

Hvert år produserer Hafslund 21 TWh vannkraft, det vil si 21 000 GWh. Det innebærer at Hafslund forsyner over 2,6 millioner innbyggere med strøm. I tillegg leverer Hafslund 1,9 TWh fjernvarme som dekker 28 prosent av oppvarmingsbehovet i Oslo.

Hvor mye er en gigawatt?

En gigawatt tilsvarer en milliard watt. Sammenligner du gigawatt med terawatt (TW), så måler TW større energiproduksjon enn det GW gjør. Der kilowatt er minst og megawatt nest minst, er GW den watten som måler nest størst energi.