Karbonlagring

Hva er karbonlagring?

Hva er karbonlagring?

Karbonlagring er en prosess for å fange og lagre karbondioksid (CO2) fra industrielle utslippskilder som fabrikker eller andre industrianlegg. Etter å ha blitt fanget, blir CO2 vanligvis komprimert til væskeform og pumpet ned til reservoarer dypt under jorden. Her blir CO2 permanent lagret og bidrar dermed til å redusere menneskeskapte klimagassutslipp og dempe klimaendringene. Karbonlagring er en viktig teknologi for å bekjempe global oppvarming og opprettholde en bærekraftig fremtid.

Hvordan foregår karbonlagring?

Vi i Hafslund jobber med å etablere et karbonfangstanlegg på Klemetsrud, og kommer til å forklare prosessen med karbonlagring med anlegget på Klemetsrud som eksempel.

Karbonlagring er en del av karbonfangst og -lagring, også kjent som CCS - carbon capture and storage. Dette vil si at vi må først fange karbon før det kan lagres, noe du kan lese mer om under “Karbonfangst”.

Karbonlagring foregår ved at:

  • CO2 fanges opp fra røykgass og gjøres flytende ved Hafslunds karbonfangstanlegg på Klemetsrud.

  • Flytende CO2 fraktes med utslippsfrie lastebiler til havnen og lagres der i et mellomlager.

  • Den flytende CO2-en overtas av Northern Lights, og lastes på skip. Deretter fraktes den til mottaksterminalen deres i Naturgassparken industriområde i Øygarden kommune på Vestlandet.

  • CO2-en losses ved mottaksterminalen og overføres til et mellomlager for CO2 på land. Herfra tar rørledninger CO2-en 100 kilometer ut i Nordsjøen.

  • Flytende CO2 pumpes ned i havbunnen og lagres permanent i et reservoar, kalt Aurora, 2600 meter under havbunnen.

Se illustrasjon av prosessen her: Slik foregår karbonlagring.

For å lese mer om vårt CCS arbeid og prosessen med å etablere karbonfangstanlegget på Klemetsrud, sjekk ut: “Karbonfangst og -lagring”.