Karbonfangst og lagring

Hva er karbonfangst og lagring?

Hva er karbonfangst og -lagring?

Karbonfangst og -lagring (CCS - carbon capture and storage) er en teknologi som brukes for å redusere utslippene fra fabrikker eller andre industrianlegg ved å fange karbondioksid (CO2) og dermed forhindre at CO2 slippes ut i atmosfæren. Prosessen med karbonfangst og -lagring foregår på et karbonfangstanlegg.

Nysgjerrig på hvordan fangsten foregår? Les mer på: “Karbonfangst”.

Se illustrasjon: Slik skal vi fange karbon.

Hvordan fungerer karbonlagring?

Etter at CO2 er fanget, blir det vanligvis komprimert til væskeform for enklere transport og lagring. Lagringen av CO2 innebærer injeksjon av fanget CO2 ned i underjordiske reservoarer. Disse reservoarene må være sikre og ha egenskaper som tillater permanent lagring av CO2 uten risiko for lekkasje tilbake til atmosfæren. Lær mer om karbonlagring her.

Se illustrasjon: Slik skal vi lagre karbon.

Karbonfangst og -lagring bekjemper klimaendringer

Karbonfangst og -lagring spiller en viktig rolle i å bekjempe klimaendringer ved å redusere utslippene av CO2, spesielt fra store punktkilder. CCS-teknologien kan også være avgjørende for å oppnå globale klimamål og begrense den globale oppvarmingen til akseptable nivåer.

Lurer du på hvordan vi i Hafslund jobber med karbonfangst og -lagring? Sjekk ut: "Karbonfangst og -lagring".