Strømstøtte til fjernvarme

Det finnes ingen statlig støtteordning for strømstøtte til fjernvarme, men Celsio har en egen fjernvarmestøtte!

Fjernvarmestøtte

1. desember 2021 innførte regjeringen strømstøtteordningen som gir norske husholdninger kompensasjon for høye strømpriser. Samtidig som den statlige strømstøtteordningen ble innført, valgte Hafslund Celsio å innføre en tilsvarende fjernvarmestøtteordning for boligkunder og husholdninger i borettslag og sameier som bruker fjernvarme fra Hafslund Celsio.

Fjernvarmestøtten følger til enhver tid statens strømstøtteordning.

Ofte stilte spørsmål

Hva skal til for å kvalifisere for fjernvarmestøtte?

Alle Hafslund sine fjernvarmekunder kvalifiserer for fjernvarmestøtten. Dette innebærer at vi kompenserer deg for en prosentandel av kraftprisen. Er du boligkunde kan du i tillegg få en rabatt på 5%. Detaljene for støtteordningene kan du lese mer om under "Rabatt for fjernvarme".

Hva er fjernvarme?

Fjernvarme er en form for energidistribusjon der man bruker varmt vann for oppvarming av bygg og tappevann. For å lære mer, sjekk ut: “Fjernvarme”.

Kan jeg få fjernvarme?

Det er mulighet for å få fjernvarme dersom boligen eller næringsbygget enten allerede har vannbåren varme, eller skal fase ut oljefyring/andre oppvarmingskilder. Det samme gjelder om det skal etableres et nybygg.

Usikker på om du kan koble deg til fjernvarme? Kontakt oss, så ser vi om det er mulig å koble deg til fjernvarmenettet i området der du er.