Anleggsarbeid ved Klemetsrudveien 1

Karbonfangst og -lagringsprosjektet Oslo CCS er i en kostnadsreduserende fase og det er ikke planlagt anleggsarbeid i forbindelse med prosjektet.

Viktig å vite for deg som er nabo

Når vi tar opp igjen anleggsarbeidet vil vi gjøre det vi kan for at prosjektet ikke skal bli en belastning for våre omgivelser, og holde våre naboer godt oppdatert.

Har du innspill til oss?

Da vil vi veldig gjerne høre fra deg.