For tekniske rådgivere og konsulenter

Her finner du informasjon om fjernvarme, som kan være til nytte for deg som gir råd om oppvarmingsløsninger.

Våre miljøvaredeklarasjoner (EPDer)

EPD står for Environmental Product Declaration og er et dokument som på en kortfattet, internasjonalt standardisert og objektiv måte, oppsummerer miljøprofilen til en levert kWh energi.

EPDene hjelper oss til å forstå hvordan våre produkter påvirker miljøet gjennom hele sin livssyklus. Det gir forbrukere og innkjøpere mulighet til å ta informerte kjøpsbeslutninger basert på hvilke produkter som er mest bærekraftige, og med det ta enda bedre valg for seg selv og planeten vår.

Har du spørsmål om fjernvarme?

Da vil vi veldig gjerne høre fra deg.