Hvem kan få fjernvarme i Oslo?

Fjernvarme er en fleksibel oppvarmingsløsning som passer både for boliger og næringsbygg.

I dag består fjernvarmenettet vårt av 700 kilometer med rør, som fører varmt vann til beboere og næringsliv i hovedstaden.

Vi produserer i dag totalt 2,0 TWh fjernvarme. Det gir oppvarming til:

  • 1228 boligblokker

  • 3480 eneboliger og rekkehus

  • 1300 næringsbygg

Under ser du hvor fjernvarmenettet ligger og i hvilke områder vi har konsesjon.

Kart over fjernvarmenettet i Oslo

Hva er et konsesjonsområde?

Et konsesjonsområde, eller forsyningsområde, er et bestemt geografisk område der et energiselskap har tillatelse til å bygge og drifte infrastruktur for å levere energi.

Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Hvem passer fjernvarme for?

Fjernvarme er et godt alternativ hvis:

  • boligen eller næringsbygget ditt allerede har vannbåren varme

  • boligen eller næringsbygget ditt skal fase ut oljefyr eller andre oppvarmingskilder

  • du skal bygge et nytt bygg, både til bolig- og næringsformål

Har du spørsmål om fjernvarme?

Se ofte stilte spørsmål og svar, eller ta kontakt med oss.