Næringsbygg i Oslo

For deg som har fjernvarme i næringsbygg

  • Hva er fjernvarme?

    Vi bruker lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, til å produsere fornybar, vannbåren varme. Overskuddsvarme fra avfallsforbrenning, kloakken og datasentre er viktige varmekilder i vår produksjon.

    Vi kaller det sirkulær energi.

  • Hvorfor fjernvarme?

    Fjernvarme er attraktivt, miljøvennlig, pålitelig og et smart økonomisk valg. Når vi velger fjernvarme til oppvarming av bygg, frigjøres verdifull strøm til andre miljøformål, for eksempel elektrisk transport. På den måten bidrar du til å gjøre Oslo til en grønnere by.

Fjernvarmen står for 28 prosent av oppvarmingsbehovet i Oslo. Når flere velger fjernvarme, frigjøres mer verdifull strøm til andre formål. Ved å være fjernvarmekunde bidrar du direkte til at Oslo når sine klimamål.

To smilende menn på kontor
Vegg på kontorbygg i Oslo
Radiumhospitalet i Oslo

Stabil, trygg og bærekraftig energileveranse

Når Radiumhospitalet tilknyttes fjernvarmenettet innebærer det en kraftig avlastning på strømnettet i Oslo.

Har du spørsmål om fjernvarme eller fjernkjøling?

Ta gjerne en titt på ofte stilte spørsmål, eller kontakt oss for en hyggelig prat.