Borettslag i Oslo

For deg som har fjernvarme i borettslag eller sameie

  • Hva er fjernvarme?

    Vi bruker lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, til å produsere fornybar, vannbåren varme. Overskuddsvarme fra avfallsforbrenning, kloakken og datasentre er viktige varmekilder i vår produksjon.

    Vi kaller det sirkulær energi.

  • Hvorfor fjernvarme?

    Fjernvarme er attraktivt, miljøvennlig, pålitelig og et smart økonomisk valg. Når vi velger fjernvarme til oppvarming av bygg, frigjøres verdifull strøm til andre miljøformål, for eksempel elektrisk transport. På den måten bidrar du til å gjøre Oslo til en grønnere by.

Fjernvarmen står for 28 prosent av oppvarmingsbehovet i Oslo. Når flere velger fjernvarme, frigjøres mer verdifull strøm til andre formål. Ved å være fjernvarmekunde bidrar du direkte til at Oslo når sine klimamål.

Bare føtter på badegulv
Boliger i Oslo
Bygårder i Oslo

Et klimavennlig, pålitelig og smart økonomisk valg

Når flere velger fjernvarme, innebærer det en kraftig avlastning på strømnettet i Oslo.

Har du spørsmål om fjernvarme?

Ta gjerne en titt på ofte stilte spørsmål, eller kontakt oss for en hyggelig prat.