Azure, Font
×

For deg som nabo

Et av Norges største klimatiltak er i ferd med å etableres på Klemetsrud i Oslo. Vi ønsker å være gode naboer som sørger for å holde deg oppdatert. Her finner du også informasjon om Haraldrud.

Har du tilbakemeldinger til oss?

Vi ønsker å være til minst mulig bry for våre naboer og setter pris på din tilbakemelding.
Ta kontakt via skjemaet under ved eventuelle klager, henvendelser eller spørsmål.

Anlegget på Klemetsrud

Hafslund Oslo Celsio gjennomfører nå et av Norges største klimatiltak, bygget av et høyteknologisk karbonfangstanlegg på vårt største avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud.
Å etablere karbonfangst (CCS) på avfallsforbrenningsanlegget vil bidra til å redusere klimautfordringene knyttet til avfall, og er avgjørende for at Oslo skal nå sine ambisiøse klimamål.

Ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud renser vi i dag utslippene til luft svært godt. Nå skal vi bygge et karbonfangstanlegg som vil fange 90 % av klimagassen CO2 som i dag slippes ut fra anlegget.

Etableringen av tiltaket vil være synlig for våre naboer, bydelen og alle som ferdes på E6 forbi anlegget, og vi jobber for at prosjektet ikke skal bli en belastning for våre omgivelser. Karbonfangstanlegget krever noen endringer i terrenget, derfor vil det i tiden framover bli noe sprengningsarbeid.

Hva skjer når?

Oppstart grunnarbeider

Oppstart byggeperiode

Fangstanlegg ferdig bygget

Juli 2022

Februar 2023

Høsten 2024

Høsten 2025

Oppstart landskapsarbeid

Høsten 2026

Oppstart karbonfangst på Klemetsrud

Støy fra byggeprosjektet

Hafslund Oslo Celsio følger opp støy fra prosjektgjennomføringen meget nøye.

For tiden gjennomføres grunnarbeider på området. Selskapet har som mål å gjennomføre arbeid på en så skånsomt måtte som mulig og følge opp aktiviteter innenfor de rammene Oslo kommune har satt for oss.

Dette betyr at:

 • Sterkt støyende arbeid tilstrebes gjennomført på dagtid.
 • Det skal ikke drives støyende aktiviteter i helgene eller på helligdager.
 • Det blir gjennomført små sprengningsladninger med elektroniske tennere for å få en mest mulig skånsom sprengning.
 • Det tas pause ifra arbeider som defineres som sterkt støyende arbeider ( pigging, sprengning) på byggeplassen:
  • dagtid mellom 10:45 - 11:45
  • ettermiddag mellom 18:00 – 19:00
  • kveldstid mellom 21:00 – 22:00
 • Det skal ikke planlegges med sterk støyende eller støyende arbeid etter kl. 21:00.

Nabovarsel: sprengning ved Klemetsrudveien 1 pågår

Ønsker du SMS-varsel ca. 30 minutter før hver sprengning sender du navn adresse og tlf nr til mail: siri@gjentreprenor.no

Oppstart 24.08.2022

Tidsrom for sprengning (oppdatert 2. september)

Mandag til torsdag i tidsperioden:
10:00 – 14:00
20:00 – 21:00

1-2 salver per dag.

Det er ambisjonom å gjennomføre sprengningene på dagtid, men tidsrommet på kvelden er en fremtidig mulighet for å opprettholde fremdrift.

Vi jobber for at prosjektet ikke skal bli en belastning for våre omgivelser og er opptatt av å holde våre naboer godt oppdatert om sprengningsarbeidene. Vi ber om at du som nabo forholder deg til følgende informasjon om sprengningsarbeidet:

Godt å vite

Før, under og etter sprengningen blir det varslet med sirene. Før sprengning høres et pulserende støt i ca. 1 minutt. Etter sprengning blir det varslet med et langt støt med sirene (faren er over). Klemetsrudveien og E6 blir stengt opp mot 20 minutter under sprengningsarbeidet.


Det er lagt opp til strenge sikkerhetskrav i forbindelse med sprengningsarbeidene.
Av sikkerhetsmessige årsaker oppfordrer vi:

 • De som bor nærmest sprengningsstedet om å trekke innendørs og bort fra vinduene og fasaden mot sprengningsområdet når sirenen/varslingssignalet pågår.
 • Ikke opphold deg i umiddelbar nærhet av sprengningsstedet når sprengning pågår. Gå vekk fra området om du er i nærheten og hører sirenen.


Sprengningsarbeider fører dessverre til støy og vibrasjoner som vil merkes av beboerne i områdene rundt. Mennesker og dyr er svært følsomme for vibrasjoner og kan merke vibrasjoner fra sprengning over lange avstander. Det er liten fare for skader på bygninger, men vær oppmerksom på at selv små rystelser kan føre til bevegelser på gjenstander inne i hus.


Les om forskriftene ved sprengningsarbeid her

Sprengningsarbeidene ved Klemetsrudveien 1 starter opp 24.08.2022

Ønsker du SMS-varsel ca. 30 minutter før hver sprengning sender du navn adresse og tlf nr til mail: siri@gjentreprenor.no

Viktig melding!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse dui dui, bibendum ac feugiat vitae, eleifend nec nibh. Donec pulvinar, ligula ac congue vulputate, risus odio mattis eros, ac viverra purus sem a purus.

Har du spørsmål? Kontakt oss

Klemetsrud, Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Nabo til Haraldrud varmesentral?

Haraldrud varmesentral er omfattet av storulykkeforskriften på grunn av anleggets lagervolum av LNG, bioolje og ammoniakk. Vi har fokus på HMS og er opptatt av å ivareta sikkerheten til alle som bor i og ferdes rundt våre anlegg. Derfor ønsker vi å informere deg som er nabo til Haraldrud varmesentral om sikkerhetsforhold og beredskapstiltak knyttet til virksomheten.

Meld deg på vår informasjonsutsendelse

Navnet ditt

telefonnummeret ditt

Din epostadresse

Ønsker du informasjon om hva som skjer på Klemetsrud gjennom byggeperioden? Registrer deg her.

Ved å registrere deg godkjenner du at vi lagrer dine personopplysninger.

Hold deg informert

Informasjonsutsendelser vil være
mulig i nær fremtid.

Ved sprengningsarbeider ute varsles arbeidene med en hørbar sirene.  I tillegg vil du med registrert telefon i området motta en SMS omtrent før sprenging skjer. Områder vil i kortere perioder bli avsperret ved sprengningsarbeid. Dette vil bli godt skiltet og informert om i god tid før oppstart.

Les om forskriftene ved sprengningsarbeid her

Varsel om og tiltak ved sprenging

Eksempler på type arbeid som kan påvirke deg som nabo

Spregning

Mindre klimagassutslipp og renere luft gjennom hele byggeprosessen

Ingen fare for utslipp av olje, diesel eller gass

Mindre støy

Gass?

Frigir plass i bygg og anleggsområder

Ingen transport av brensel

Trafikk

Høy leveringssikkerhet

God temperaturkontroll

Ingen lett antennelige brensler på byggeplassen

Økonomisk

Forutsigbar og fast energipris

Ingen restbrensel ved ferdigstilling av bygg

Har du spørsmål?

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.