Azure, Font
×

Påvisning av fjernvarmerør

Det er pålagt å påvise infrastruktur for å unngå uhell og skader. Den som graver har ansvaret, men sammen kan vi forebygge skader.

Kontakt oss ved uhell!

Uhell og skade på rør?

Ring oss direkte

Geomatikk kommer etter avtale ut og utfører rørpåvisning i området. Påvisningen er gyldig i en måned. Etter dette må det utføres en ny påvisning. Avtale med kart signeres av begge parter og fungerer som dokumentasjon for utført påvisningstjeneste.

Font

Påvisning gyldig i en måned

Kontakt påvisningstjeneste før du graver

Kontakt påvisningstjenesten før du setter i gang med gravearbeider, grunnboring, pæling, gjerdeoppsett eller annen aktivitet som kan berøre fjernvarmerørene.

Du vil få detaljerte opplysninger om hvor det ligger fjernvarmerør i området du skal grave.

Er det fjernvarmerør i nærheten av der du skal grave, vil påvisere komme på stedet og markere hvor rørene ligger.

Slik går du frem:

Gratis påvisning utføres av Geomatikk

Bestill alltid gratis påvisning av fjernvarmerør før du starter. Gratis påvisning utføres av Geomatikk. Påvisningen dekker også andre ledningsaktører som er registrert hos Geomatikk

Kontakt ledningportalen

Hverdager 7-16 (også døgnåpen akuttelefon).

Har du behov for påvisning utenom åpningstiden eller krav til spesielt rask behandling/utførelse, gjøres dette mot et avtalt gebyr. Det samme gjelder hvis du bestiller påvisning flere ganger i samme område.

Kontakt på telefonnummer:

Info og bestilling hos:

Informasjon fra bestiller

Når du bestiller påvisning må du informere om dette:

Hvor ønsker du påvisning (fra/til adresse og beskrivelse)

Navnet på kontaktperson/bestiller

Telefonnummer kontaktpersonen kan nås på

Navn på firma som graver

Dato for ønsket påvisning

Ta gjerne med annet informasjon du tror kan være relevant

Info og bestilling hos:

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.