Azure, Font
×

Søk om å levere avfall

Firma

Kontaktperson

Avfallstype

Kryss av for et av alternativene nedenfor.

Brennbart næringsavfall går rett i bunker sammen med annet restavfall. Næringsavfall er f.eks. emballasje, paller og plast med innslag av våtorganisk avfall. Farlig avfall mottas ikke!

Direkteforbrenning av avfall som krever umiddelbar destruksjon (f.eks. tollbeslag, konfidensielle dokumenter, medisinrester, sykehusavfall o.l.). Avfallet brennes i dedikert ovnslinje og blandes ikke med annet avfall i bunker.

Farlig avfall leveres på Renovasjonsetatens gjenbruksstasjoner eller miljøstasjoner. Med farlig avfall menes deklarasjonspliktig avfall, dvs. impregnert trevirke, asbestholdig avfall, kjemiske produkter etc.

Antall leveranser

Veiekort

Veiekort kan hentes i vekta på Klemetsrudanlegget når søknad om levering av avfall er innvilget.

Firmaer kan velge å få tilsendt faktura eller betale med kort.

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.