Azure, Font
×

Kontakt oss

Har du spørsmål om din bestilling, generelle spørsmål om våre tjenester eller opplever driftsfeil i ditt område? Ta kontakt med oss.

Problemer med leveransen?

Bor du i borettslag eller sameie og opplever problemer med fjernvarmen? Ta kontakt med styret eller vaktmester.

Du kan også kontakte feilmeldingstjenesten vår på telefon:

Vi gjør det vi kan for å varsle vedlikehold i forkant

Berører arbeidet vårt et næringsbygg, varsler vi kontaktpersonen for bygget. Berører vedlikeholdsarbeidet boliger, som borettslag eller sameier, varsler vi kontaktpersoner som er registrert hos oss og beboere som er folkeregistrert på adressen på SMS.

Vi benytter en SMS-varslingstjeneste som finner personer som er oppført på en adresse i Folkeregisteret, hos mobiloperatørene eller på www.servicevarsling.no.

Vil du være sikker på å bli varslet med SMS-melding?

Registrer deg på servicevarsling.no

Hvis planlagte arbeider/vedlikehold fører til manglende kundeleveranser, legger vi ut informasjon her:

Ingen planlagte arbeider pågår.

Pågående reparasjon, Hauketo stasjon | Planlagt ferdig før kl. 07.00 tirsdag morgen
Celsio har i området Hauketo stasjon en pågående reparasjon av oppstått lekkasje. Det kan derfor være manglende leveranse i området.

Arbeidet er planlagt ferdig før kl. 07.00 tirsdag morgen. Celsio beklager ulempene dette medfører.

Vår døgnbemannede driftssentral er tilgjengelig på 22 43 59 80

Ved akutte feilsituasjoner legger vi løpende ut informasjon på vår Facebook-side

Du kan sende inn meldinger om feil i fjernvarmenettet hele døgnet via telefon:

Drifts- og feilmeldinger

Strømstøtteordningen er utvidet, og gjelder ut 2023.

Stortinget har vedtatt tiltakspakken mot ekstraordinært høye strømregninger. Ordningen innebærer at privatkunder fikk redusert 80 % av kostnadene over 70 øre per kWh eks.mva. opp til et forbruk på 5000 kWh eks.mva. Ordningen gjelder fra januar og ut september. Fra september og ut desember 2022 har regjeringen besluttet å øke strømstøtten til 90 % av kostnadene over 70 øre per. kWh eks.mva opp til et forbruk på 5000 kWh eks.mva. Fratrekket vil være basert på snittprisen for måneden for det aktuelle prisområdet du bor i.

Ordningen omfatter private fjernvarmekunder. Dette gjelder eneboliger, rekkehus, flermannsboliger og sameier/borettslag.

Spørsmål og svar

Jeg er privat fjernvarmekunde – vil jeg også bli omfattet av ordningen?

Ordningen medføre at prisen for fjernvarme reduseres for de private fjernvarmekundene.

Jeg er en næringskunde – vil jeg også bli omfattet av ordningen?

Ordningen gjelder i dag kun privatkunder, husholdninger, sameier & borettslag.

Jeg bor i et borettslag /sameie med fjernvarme. Vi har en fellesmåler for fjernvarme som registrerer forbruk. Vil jeg få kompensasjon?

Olje og Energidepartementet har uttalt at kompensasjonen også skal gjelde husholdninger bak en felles fjernvarmemåler. Hafslund Oslo Celsio har besluttet at alle kunder på tariff VB og VP får full kompensasjon iht NVEs retningslinjer.

Trenger jeg som kunde å gjøre noe for å få kompensasjonen?

Du som fjernvarmekunde trenger ikke å foreta deg noe. Vi vil sørge for reduserte fakturaer iht NVEs retningslinjer.

Når trer kompensasjonsordningen i kraft?

Ordningen gjelder fra desember 2021 til mars 2023.

Hvor finner jeg informasjon om spotpris i mitt prisområde?

Strømstøtteordningen  tar utgangspunkt i gjennomsnittsprisen per måned på den nordiske kraftbørsen NordPool.

Priseksempel for april 2022

Font

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Kundeservice

Våre kundebehandlere svarer på dine spørsmål mandag til fredag kl. 8.00 - 16.00

telefonNUMMERET er til vår  døgnåpNE VAKTtelefon

Salgsavdeling

Har du spørsmål om fjernvarme, eller lurer du på om din eiendom kan få fjernvarme? Ta kontakt!

Klager

Vi ønsker å være til minst mulig bry for våre kunder og naboer. Vi setter pris på din tilbakemelding.

Planlegger du å flytte?

Flytter du inn eller ut av et bygg der det er fjernvarme? Bruk flytteskjemaet og gi oss beskjed.

Nabo til Haraldrud varmesentral?

Haraldrud varmesentral er omfattet av storulykkeforskriften på grunn av anleggets lagervolum av LNG, bioolje og ammoniakk. Vi har fokus på HMS og er opptatt av å ivareta sikkerheten til alle som bor i og ferdes rundt våre anlegg. Derfor ønsker vi å informere deg som er nabo til Haraldrud varmesentral om sikkerhetsforhold og beredskapstiltak knyttet til virksomheten.

Faktura og betaling

Hvorfor får jeg påminnelse når fakturaen er betalt?
Fakturaen var ikke registrert innbetalt da betalingspåminnelsen ble produsert. Dersom innbetaling har skjedd nylig, kan innbetaling og varsel ha krysset hverandre. Hvis du er usikker, ta kontakt med vårt  kundesenter.
Kan jeg vente med å betale fjernvarmefakturaen?
Fakturaen var ikke registrert innbetalt da betalingspåminnelsen ble produsert. Dersom innbetaling har skjedd nylig, kan innbetaling og varsel ha krysset hverandre. Hvis du er usikker, ta kontakt med vårt  kundesenter.
Hvordan får jeg kopi av faktura?
Fakturakopi kan hentes ut via Min side eller du kan kontakte oss på vårt kundesenter.
Hva slags betalingsløsning tilbyr dere?
Vi har enkle og greie betalingsløsninger tilpasset ulike kundegrupper.

PRIVAT KUNDE:
Du kan velge eFaktura eller e-post.

eFaktura får du sendt rett i nettbanken istedenfor på papir i postkassen. Du slipper å taste KID-nummer, kontonummer eller beløp når du skal betale - alt er ferdig utfylt og du kan bare bekrefte betalingen.
Faktura på e-post.

BEDRIFT:
Mange bedrifter ønsker fakturaløsninger som gjør hverdagen enklere, og gjør det mulig å importere data i et økonomi-/ERP-system.

Ta kontakt med oss dersom du vil vite mer om:
- elektronisk handelsformat (EHF)
- faktura på e-post
Kan vi få fakturaen sendt til en annen adresse?
Ja, kontakt oss gjerne på vårt kundesenter.
Når kommer neste faktura?
Alle husholdningskunder, borettslag/sameier og næringskunder blir fakturert hver måned.
Hva skjer med eFaktura-avtalen ved bytte av bank?
Ingenting. eFaktura fungerer på tvers av alle norske banker. Har du flere nettbanker vises eFakturaen i alle, og du betaler fra den banken du ønsker.
Har dere fakturagebyr?
Ja, vi ønsker at flest mulig fjernvarmekunder skal velge miljøvennlige løsninger istedenfor papirfaktura. Papirfaktura gebyr utgjør kr. 56,25.
Hvordan kommer vi i gang med EHF?
EHF-fakturaer (elektronisk handelsformat) er digitale fakturaer som sendes rett inn i dine økonomisystemer. Innholdet i formatet dekker Regnskapslovens krav. Elektronisk fakturering kan ikke kombineres med samlefakturaer.

Slik kommer dere i gang:

1. Sjekk om bedriftens regnskapssystem håndterer EHF (elektronisk handelsformat).

2. Er dere koblet til et aksesspunkt? Hvis ikke, må dere velge en tilbyder, som må melde din bedrift inn i ELMA (Elektronisk mottaker adresse-register).

3. Send komplett anleggsliste til Hafslund Oslo Celsio, gjerne per e-post.
Hvordan kommer vi i gang med faktura på e-post?
Slik fungerer det:

Vanlige fakturaer og fakturavedlegg sendes bedriften på e-post.

Hvis faktura ikke er betalt innen forfall, sender vi påminnelse som vanlig A-post.

Hvis e-posten kommer i retur, endrer vi utsendelsesmetoden til vanlig brevpost. Da vil det bli belastet et tillegg for papirfaktura på neste faktura.


Dette må bedriften gjøre selv:
1. Holde e-postadressen til bedriften oppdatert i vårt kunderegister
2. Regelmessig kontrollere innkomne meldinger med faktura som vedlegg, slik at betalingsfrister overholdes.
Hva betyr diversebeløp på fakturaen?
Diversebeløp på fakturaen du mottar, kan være:

- Forsinkelsesrenter

- Hvis du ikke betaler en faktura innen forfall vil det påløpe en forsinkelsesrente på 8,50 % per år. Denne vil komme på neste faktura.

- Purregebyr - Om du ikke har betalt en faktura innen forfall, vil det påløpe purregebyr. Gebyret er for tiden 35 kroner.

- Stengegebyr og gjenåpningsgebyr - Ved stenging og senere gjenåpning av anlegg som er stengt på grunn av manglende betaling, påløper stenge- og gjenåpningsgebyr.

Priser

Hvorfor følger fjernvarmeprisene prisen på strøm?
Det virker kanskje rart at fjernvarmeprisene stiger og synker i takt med strømprisen. Årsaken er at fjernvarmeprisen er regulert i energilovens paragraf 5.5, som sier at fjernvarmeprisen ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde. For å sikre at fjernvarmeprisene aldri overstiger prisen på strøm – som kan svinge – velger mange fjernvarme-leverandører å følge strømprisen, og alltid ligge under den. Dette er tilfelle for Hafslund Oslo Celsio. Loven er fra 1986, og hensikten med den var å beskytte kunder med tilknytningsplikt til et fjernvarmeanlegg mot høye oppvarmingskostnader. Den gang så kraftmarkedet helt annerledes ut enn det gjør i dag. Da var det lokale energiverk som hadde ansvaret for å dekke etterspørselen etter kraft i Norge, og fjernvarme ble sett på som en mulighet til å redusere etterspørselen etter strøm. Kraftprisene ble med andre ord bestemt av staten, ikke et europeisk marked, som i dag. Strømprisen var derfor mer forutsigbar, og det var enklere å sammenlikne prisen på strøm og fjernvarme.
Vil det bli endringer i måten fjernvarme prises på?
Det vet vi ikke enda, men Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utreder i disse dager om prisen på fjernvarme skal fristilles fra strømprisen og hvordan det skal gjøres. Det er konsulentselskapet Vista Analyse som gjør utredningen. 21. oktober la de frem et forslag om å fjerne koblingen til strømprisen, og heller sette et pristak for fjernvarme. Pristaket er basert på gjennomsnittsprisen på strøm fra de siste ti årene, i tillegg til hva det koster å produsere varme ved hjelp av varmepumper. Forslaget fra Vista Analyse er ikke vedtatt, men skal nå viderebehandles av NVE. NVE har saken ute på høring fram til 1. februar 2023, og vil bruke arbeidet til Vista Analyse og andre innspill i det videre arbeidet med regulering av fjernvarmeprisen.
Les mer her.
Får fjernvarmekunder støtte på lik linje med strømkunder?
Ja. Regjeringen innførte strømstøtte for husholdninger i desember i 2021. Frem til september i år fikk husholdningskunder (private, samt borettslag og sameier) redusert 80 prosent av kostnadene over 70 øre per kWh eks. mva., opp til et forbruk på 5000 kWh eks. mva. Fra og med september 2022 og ut mars 2023 er støtten økt til 90 prosent av kostnadene over 70 øre per. kWh eks. mva., opp til et forbruk på 5000 kWh eks. mva. Fratrekket er basert på snittprisen for måneden for det aktuelle prisområdet du bor i.
Hvem er det som dekker fjernvarmestøtten til private boligkunder og beboere i borettslag og sameier?
Det er fjernvarmeselskapene som bekoster fjernvarmestøtten til sine boligkunder. Fjernvarme til husholdninger er ikke inkludert i regjeringens støtteordning. Derfor har fjernvarmeselskapene senket prisene på fjernvarme til husholdningskunder i tråd med strømstøtteordningen, for å sikre at de følger Energiloven, som sier at fjernvarmeprisen aldri skal være høyere enn strømprisen. I motsetning til strømregningen, hvor staten dekker forskjellen mellom faktisk strømpris og den kompenserte strømprisen, er det altså fjernvarmeselskapene som dekker differansen for sine privatkunder.
Hva med næringslivet – får de støtte til fjernvarme?
Ja. 16. september i år la regjeringen fram en energistøttepakke for næringslivet. Støtteordningen gjelder også fjernvarmebrukere, og ifølge regjeringen vil bedrifter kunne søke om støtte for energibruk for oktober, november og desember i år. Søknadsskjema skal åpne i midten av november, og det er Enova som administrerer det. Vi anbefaler at du følger med på energitilskuddsordningen.no. Der vil du finne alt du trenger av informasjon, inkludert søknadsskjema, frister og informasjon om utbetaling. I mellomtiden kan du lese mer om støtteordningen på regjeringens nettsider.
Les mer her.
Hva påvirker fjernvarmeprisene?
Siden fjernvarmeprisene følger strømprisene, er det naturlig å se på hva som påvirker strømprisen når vi svarer på dette spørsmålet. Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked med Sverige, Danmark og Finland, som igjen er en del av det europeiske kraftmarkedet, via forbindelser til Storbritannia, Nederland, Tyskland, Baltikum, Polen og Russland. Strømmen som produseres i Norge kjøpes og selges på en felles nordisk strømbørs som heter NordPool. Strømprisen, og dermed fjernvarmeprisene, bestemmes først og fremst av tilbud og etterspørsel. Det vil si hvor mye strøm som kan produseres i Europa, og hvor stort behovet for strøm er på kontinentet. Siden Norge er en del av et europeisk kraftmarked, er det ikke bare forhold her til lands som påvirker prisene. Også gassprisen, været, samt pris- og produksjonsforhold i andre land er blant faktorene som påvirker strøm- og fjernvarmeprisene i Norge. Det har vi merket spesielt godt det siste året, ettersom Russland har kuttet all kraftforsyning til store deler av Europa. De er den største leverandøren av kraft til store deler av Europa, og uten deres leveranser har etterspørselen etter kraft skutt i været, hvilket har ført til rekordhøye energipriser.
Hva er inkludert i Celsios fjernvarmepriser?
Du finner våre prismodeller for eneboliger/rekkehus, borettslag og sameier, samt næringsbygg under «Fjernvarme og kjøling» og «Priser fjernvarme». Der finner du også et priseksempel fra mai 2022, og en oversikt over prisene våre fra mai 2018 og frem til i dag.
Se vår prisoversikt her.

Flytting

Hvordan forholder jeg meg til bestilling og oppsigelse?
Ved bestilling og oppsigelse er det en fordel at ut- og innflytter sammen leser av måleren og sender inn overtakelseprotokollen med begge parters underskrifter.

Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter hvis du lurer på noe mer!
Vi har byttet nøkkel til fyringsrommet. Hva gjør jeg?
Det er viktig at vårt driftspersonell har tilgang til fyrrommet. Hvis det er byttet nøkkel – ta kontakt med vårt kundesenter.
Må nåværende kunde si opp før jeg kan bestille?
Nei, ved ny bestilling blir forrige kunde automatisk sagt opp. Tidligere uoppgjorte kundeforhold på anlegget er en sak mellom denne kunden og oss.
Kan opphørsdato tilbakedateres?
Ja, dersom vi får en skriftlig bestilling som bekrefter overtakelsesdatoen, kan opphørsdatoen tilbakedateres.

Forbruk

Hvordan avregnes effektleddet?
Effektleddet avregnes etter høyest målte effektuttak hver måned. Tariffen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende offentlige avgifter, samt gjeldende nettleie for prioritert overføring av elektrisk kraft i samme konsesjonsområde.
Kan jeg se historisk forbruk?
Ja. Historiske forbruk finner du enklest ved å logge inn på "Min side".
Må jeg lese av fjernvarmemåler?
Nei, faktisk ikke. Vi sørger for avlesning hver måned.

Ofte stilte spørsmål om:

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.