Azure, Font
×

Flytteskjema

Her kan du sende inn informasjon om overtagelse av fjernvarmeanlegg ved flytting, eller overføre fjernvarmeanlegg til en annen person. Skjemaet er det samme for både private- og bedriftskunder.

Alternativt kan du sende overtagelsesprotokollen til oss på celsiokundeservice@celsio.no

Dersom du trenger hjelp underveis, eller har noe du lurer på, er det bare å ta kontakt med kundeservice.


Eksisterende kunde

Ny kunde

Aktuelt anlegg

Overføring

?Dette nummeret finner du på din faktura, eller ved å lese av din måler.

Adresse for sluttfaktura

?Adressen hvor siste faktura skal sendes, denne inneholder perioden før overføringsdatoen.

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.