Azure, Font
×

Norges største fjernvarmeaktør skifter navn til Hafslund Oslo Celsio

Transaksjonen som gjør Hafslund Eco, Infranode og HitecVision til nye eiere av tidl. Fortum Oslo Varme, er nå gjennomført. I dag skifter selskapet navn til Hafslund Oslo Celsio.

24 px

40 px

72 px

72 px

24 px

24 px

40 px

24 px

40 px

72 px

Hafslund Oslo Celsio jobber for et mer klimavennlig og energismart Oslo og vil forsyne mange flere bygg med kortreist og fornybar fjernvarme og kjøling. Nå etablerer de karbonfangst på Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg.  

– Eierskiftet markerer starten på en spennende tid for oss. Våre nye eiere er langsiktige, ambisiøse og svært opptatt av bærekraft, og ikke minst har de stor tro på karbonfangstprosjektet vårt på Klemetsrud, sier konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio.

–  Det nye navnet vårt indikerer hvor vi hører til og hva vi driver med. Celsio er avledet av Celsius, den vanligste måleenheten for temperatur. Temperatur er direkte knyttet til termisk energi som mye av virksomheten vår handler om, fortsetter Inderhaug.

Hafslund Eco er majoritetseier i Hafslund Oslo Celsio med en eierandel på 60 prosent. Infranode og HitecVision har en eierandel på 20 prosent hver.

Ambisjoner om vekst

Kjernevirksomheten til Hafslund Oslo Celsio er produksjon og distribusjon av fjernvarme, og deres nye, store satsingsområde er områdekjøling. Både fjernvarme og områdekjøling blir produsert av lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, blant annet varme fra avfallsforbrenning og kloakk og kulde fra sjøvann.

–  Vår fjernvarme og områdekjøling er viktige faktorer i det grønne skiftet i Oslo. Å bruke lokale energiressurser til å forsyne boliger og næringsbygg med fornybar oppvarming og kjøling, er ressursbesparende og fleksibelt og fører til mindre press på strømnettet. Slik spiller vi en viktig rolle i å utvikle Oslo til en mer klimavennlig by, forklarer Inderhaug.

Hafslund Oslo Celsio produserte i 2021 1,9 terawattimer (TWh) fjernvarme, tilsvarende rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov. Målet er å øke produksjonen til 2,25 TWh innen 2025.

Datterselskapet Hafslund Fiber har siden 2019 levert et stort antall fiberaksesser i Oslo og har en offensiv vekstplan for de neste årene.

Realiserer karbonfangst

Etter flere års forberedelser skal Hafslund Oslo Celsio nå endelig realisere fullskala karbonfangst på sitt avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud. Anlegget står i dag for 17 prosent av Oslos samlede CO2-utslipp, og realisering av karbonfangst er svært viktig for at Oslo skal nå sitt ambisiøse klimamål om å redusere CO2-utslippene med 95 prosent innen 2030. Byggingen av karbonfangstanlegget starter høsten 2022.

– Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud ligger an til å bli verdens første i sitt slag med fullskala karbonfangst, og vil kunne fange inntil 400 000 tonn CO2 i året. Teknologien vi skal benytte, er velprøvd, og prosessen vil kunne kopieres ved mange tilsvarende anlegg i Europa og resten av verden, forteller Inderhaug.

Avfall er en av verdens største klimautfordringer. Det produseres nå 2,2 milliarder tonn avfall i verden hvert år, og mengden antas å dobles innen 2025.

– Det er fantastisk at vi med vårt karbonfangstprosjekt kan vise frem for byer verden over hvordan de på best mulig måte kan håndtere avfall som ikke kan eller bør resirkuleres, sier Inderhaug.

Oslo kommune, de nye eierne og Hafslund Oslo Celsio har lagt seks milliarder kroner inn i karbonfangstprosjektet. I tillegg har regjeringen foreslått at staten bidrar med tre milliarder kroner. Prosjektet inngår i Norges prosjekt for fangst og lagring av CO2, Langskip.

- Karbonfangst på Klemetsrud er ikke bare et stort skritt mot å nå Oslos ambisiøse klimamål. Det er også et bidrag i den globale klimakampen. Skal vi nå målene i Paris-avtalen, trenger vi karbonfangst. Et tidlig prosjekt vil alltid koste, men vi mener at det er verdt å investere i dette, for å legge grunnlag for lavere kostnader fremover, avslutter Inderhaug.

Hafslund Oslo Celsio

Norges største fjernvarmeleverandør med rundt 200 ansatte. Produserte 36 prosent av all fjernvarme i Norge i 2021

Leverer miljøvennlig fjernvarme til næringsbygg og boliger i Stor-Oslo, og sørger for varme og varmt tappevann til mer enn 200 000 mennesker

Satser stort på områdekjøling og planlegger for tiden å etablere egen infrastruktur for dette i tre områder i Oslo: Sentrum, Skøyen og Økern

Selskapets avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo er Norges største. Det ble sluttbehandlet cirka 315 000 tonn rest- og næringsavfall ved anlegget i 2021.

Produserte 1,9 terawattimer (TWh) fjernvarme, tilsvarende rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov i 2021. Målet er å øke fjernvarmeproduksjonen til 2,25 TWh innen 2025.

Kontrollerer datterselskapet Hafslund Fiber som siden 2019 har bygget ut et omfattende operatørnøytralt fibernett i stor-Oslo som pr i dag dekker mer enn 150 000 boliger, næringstette bydeler og datasentre. Selskapet leverer fibernett til offentlig forvaltning, store bedriftskunder og teleoperatører som har høye krav til oppetid, kvalitet og robusthet.

Oppnådde en EBITDA på 897 mill. kr. i 2021.

Eiere: Hafslund Eco (60 prosent), Infranode (20 prosent) og HitecVision (20 prosent).

Het tidligere Fortum Oslo Varme AS.

Karbonfangst på Klemetsrud

Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud står i dag for ca. 17 prosent av Oslos samlede CO2-utslipp.

Det planlagte karbonfangstanlegget på Klemetsrud skal kunne fange inntil 400 000 CO2 per år.

Realisering av karbonfangst på Klemetsrud-anlegget vil gi et viktig bidrag til at Oslo kommune når sine ambisiøse klimamål om å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030.

Karbonfangst-prosjektet er en del av Langskip-prosjektet, som ble lansert av Solberg-regjeringen høsten 2020..

Karbonfangstanlegget på Klemetsrud, vil bli verdens første av sitt slag, og teknologien vil kunne kopieres til lignende anlegg over hele verden.

Dress shirt, Sky, Outerwear, Beard, Coat, Smile, Collar

Konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio. Foto: Hafslund Oslo Celsio

Kontakt oss

Kristin Paus

hafslund oslo celsio / leder kommunikasjon

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.