Azure, Font
×

For leverandører

Her finner du nyttig informasjon om krav og retningslinjer for våre leverandører.

Å bygge ut og vedlikeholde fjernvarmeanleggene er svært omfattende. Tekniske og sikkerhetsmessige krav må overholdes til enhver tid. Det medfører at våre leverandører må være de beste.  Og at vi må gjennomføre bærekraftige innkjøpsprosesser og sikre tilgang til riktig materiell.

Generelle krav

Du som er tilbyder må tilfredsstille våre genrelle krav til leverandører.

Vi ønsker leveranser til rett tid, med riktig kvalitet, med minst mulig belastning på miljøet og med lavste mulig totalkost.

Vi ønsker også leverandører som bidrar aktivt med konstruktive løsninger og ideer som kan fremme utvikling og gi synergieffekter innen våre virksomhetsområder.

Alle våre leverandører skal

Overholde lover og forskrifter gitt av offentlig myndighet, inkludert internkontrollforskriften.

Arbeide aktivt for å realisere vår visjon om null skader og ulykker.

Bidra til godt forebyggende arbeid gjennom å ha et fungerende HMS-system og rapportere uønskede hendelser relatert til helse, miljø eller sikkerhet.

Følge våre etiske retningslinjer for leverandører.

Kunne stille til rådighet nødvendig organisasjon, ledelse, erfaring og kompetanse.

Være et lovlig etablert foretak.

Inngå kontrakter etter norsk lov.

Være solvente, à jour med offentlige skatter og avgifter og ikke gjeldsforhandlinger eller satt under administrasjon.

Følge gjeldende nasjonalt regelverk for innrapportering av siste års årsberetning/årsregnskap.

Ha et tilfredsstillende kvalitetsstyringssystem og etterleve dette.

Være registrert som kvalifisert i Achilles UNCE, som er energibransjens kvalifikasjonsordning.

Pre-kvalifisering

Vi benytter konkurranse med prekvalifisering ved større anskaffelser, og ved anskaffelser som omfattas av EØS-regelverket. Disse gjennomføres via kvalifikasjonsordningen Achilles UNCE.

For å delta i prekvalifisering må dere ha status kvalifisert i Achilles UNCE på publiseringstidspunktet til konkurransen.

Våre etiske retningslinjer for leverandører er basert på prinsippene i FNs Global Compact-initiativ. De er delt inn i fire avsnitt:

1

Bekjempelse av korrupsjon

2

Menneskerettigheter

3

Standarder for arbeidslivet

4

Miljø

Etiske retningslinjer for leverandører

HMS-krav for leverandører

Vårt viktigste mål er å være en trygg arbeidsplass. Alle som utfører arbeidsoppgaver for oss skal kjenne til og følge alle gjeldende krav for helse, miljø og sikkerhet.

Generelle innkjøpsbetingelser

Vilkårene gjelder for all levering av varer og/eller tjenester til oss, med mindre annet er skriftlig avtalt. Norsk lov, inkludert  Kjøpsloven, skal gjelde for partenes rettigheter og forpliktelser.

Fakturainformasjon

Vi ønsker at alle våre leverandører sender oss fakturaer elektronisk (e-faktura). Dette for å sikre en rask og kostnadseffektiv faktureringsprosess. Her er detaljene våre:

EHF-adresse Pagero: 977296919
E-Faktura Peppol ID: ID 0192:977296919
E-faktura operatør: Pagero


Fakturaadresse e-post: celsio.invoice.pagero@process.esker.net


Fakturaadresse post:
Hafslund Oslo Celsio AS
Postboks 1022 Hoff
0218 OSLO
Norge

Har du spørsmål?

Ta kontakt på e-post for generelle henvendelser om innkjøpsprosesser

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.