Azure, Font
×

Fjernvarme og kjøling

Vi bruker lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, til å produsere fornybar, vannbåren fjernvarme og områdekjøling. For kundene er det enkelt og konkurransedyktig på pris. Vi kaller det sirkulær energi.

Hva er fjernvarme?

Vi lager fjernvarme av kortreist overskuddsenergi som ellers ville gått tapt. Blant annet bruker vi den varmen som dannes ved forbrenning av ditt og andres restavfall, og varme fra Oslos kloakk. Vi varmer opp store mengder vann som vi sender ut til kundene gjennom store rør under bakken. Kundene får komfortabel oppvarming, enkelt og prisgunstig.

Boligen eller næringsbygget ditt allerede har vannbåren varme

Boligen eller næringsbygget ditt skal fase ut oljefyr eller andre oppvarmingskilder

Nybygg skal etableres, både til bolig- og næringsformål

Hvem kan få fjernvarme?

Er det fjernvarmenett i nabolaget ditt? Ta kontakt og se om vi kan koble deg til fjernvarmenettet der du bor eller har kontor.

Du kan få fjernvarme hvis:

Prismodell for privat, enebolig/rekkehus
Fjernvarmetariff
Privat, enebolig/rekkehus (VP)

(Alle priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift)

Tariffen består av følgende ledd:
• NordPools månedspris for Oslo (NO1)
• Administrativt påslag
• Nettleie
• El-avgift
• 2 % rabatt

I tillegg til energiprisen tilkommer El-avgiften som er fastsatt til 8,91 øre/kWh gjeldende fra januar-mars og 15,41 øre/kWh gjeldene fra april-desember.
Nettleien fra mai 2022 er fastsatt til 23,15 øre/kWh.
Administrativt påslag er 3,50 øre/kWh.

Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Elvia AS), samt gjeldende offentlige avgifter.

Informasjon for mai 2022 (tariff VP, tidl. tariff V1-V3) Hafslund Oslo Celsio gir fjernvarmekundene tilsvarende kompensasjon som strømkundene, samt i tillegg 2 % rabatt på energileveransen. Kompensasjonen utgjør 80 % av strømpris over 70 øre/kWh og er fratrukket i energileddet, som for mai utgjør 94,97 øre/kWh inkl.mva i rabatt. I tillegg utgjør 2 % rabatten 3,27 øre/kWh inkl.mva.

Den totale rabatterte prisen er 98,24 øre/kWh inkl.mva. for mai måned.

Priseksempel: mai 2022 – Enebolig/rekkehus – priser oppgitt inklusiv merverdigavgift

Nordpools månedpris 206,21 øre/kWh

Administrativt påslag 4,38 øre/kWh

Nettleie 28,94 øre/kWh

El-avgift 19,26 øre/kWh

Rabatt -3,28 øre/kWh

Delsum 255,51 øre/kWh

Kompensasjon -94,97 øre/kWh

Sum 160,54 øre/kWh

Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Elvia AS) samt gjeldende offentlige avgifter.
Prismodell for borettslag/sameier
Tariffen består av følgende ledd:

NordPools månedspris for Oslo (NO1) med 5 % rabatt

Administrativt påslag

Nettleie

El-avgift

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3 000,- per år for målertjenesten.

Energiprisen reguleres etter NordPool (den nordiske kraftbørsen) sin historiske månedspris referert Oslo området (NO1) med rabatt på 5%.

I tillegg til energiprisen tilkommer El-avgiften som er fastsatt til 8,91 øre/kWh gjeldende fra januar-mars og 15,41 øre/kWh gjeldene fra april-desember.
Nettleien fra mai 2022 er fastsatt til 23,15 øre/kWh.
Administrativt påslag er 3,50 øre/kWh.

Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Elvia AS), samt gjeldende offentlige avgifter.

Informasjon for mai 2022 (tariff VB, tidligere tariff VB2) Hafslund Oslo Celsio gir fjernvarmekundene tilsvarende kompensasjon som strømkundene, samt i tillegg 5 % rabatt på strømprisen. Kompensasjonen utgjør 80 % av strømpris over 70 øre/kWh og er fratrukket i energileddet, som for mai utgjør 75,97 øre/kWh i rabatt. I tillegg utgjør 5 % rabatten 4,45 øre/kWh.

Den totale rabatterte prisen er 80,42 øre/kWh eks.mva for mai måned.

Priseksempel: mai 2022 – borettslag/ sameier – priser oppgitt uten merverdiavgift

Nordpools månedspris 164,97 øre/kWh

Rabatt -4,45 øre/kWh

Administrativt påslag 3,50 øre/kWh

Nettleie 23,15 øre/kWh

El-avgift 15,41 øre/kWh

Delsum 202,58 øre/kWh

Kompensasjon -75,97 øre/kWh

Sum 126,60 øre/kWh

Pris inklusiv merverdiavgift 158,25 øre/kWh

Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Elvia AS) samt gjeldende offentlige avgifter.
Prismodell for næringsbygg
Tariffen består av følgende ledd

Fastledd:

kr 3 000,- per år

Energileddet er summen for følgende poster:

NordPools månedspris for Oslo (NO1) med 5 % rabatt
Administrativt påslag

Nettlei

El-avgift

Effektledd

Priser for Effektledd i 2022:
Sommer (mai - oktober) 40 kr/kW/måned
Vinter (november - desember) 90 kr/kW/måned

Energiprisen reguleres etter NordPool (den nordiske kraftbørsen) sin historiske månedspris referert Oslo området (NO1) med rabatt på 5%.

I tillegg til energiprisen, tilkommer et administrativt påslag på 3,50 øre/kWh for kraftaktørenes administrasjon og usikkerhet.
I tillegg til energiprisen tilkommer El-avgiften som er fastsatt til 8,91 øre/kWh gjeldende fra januar-mars og 15,41 øre/kWh gjeldene fra april-desember.
Nettleien for 2022 er fastsatt til 6,00 øre/kWh fra mai til oktober og 8,50 øre/kWh fra november til desember.

Effektleddet avregnes etter høyest målte effektuttak hver måned.

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift.

Fjernvarmetariffen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende offentlige avgifter, samt gjeldende nettleie (Elvia AS) for prioritert overføring av elektrisk kraft i samme konsesjonsområde.
Historiske priser for enebolig/rekkehus
Enebolig/Rekkehus - Per oktober: 144,85 øre/kWh

Prisen er inklusiv merverdiavgift og gjelder eneboliger/rekkehus med individuell måling og ansvarsgrense ved ytterkant av grunnmur. Du betaler ingen fastledd.

Avtalen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende nettleie (Elvia), samt gjeldende offentlige avgifter.

Priser siste 12 måneder - Enebolig/rekkehus

Priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift

Måned > Øre/kWh:

September 2022 > 172,64 øre/kWh
Aug 2022 > 204,47 øre/kWh
Juli 2022 > 161,91 øre/kWh
Juni 2022 > 157,22 øre/kWh
Mai 2022 > 255,51 øre/kWh
April 2022 > 261,85 øre/kWh
Mars 2022 > 270,73 øre/kWh
Februar 2022 > 187,95 øre/kWh
Januar 2022 > 212,96 øre/kWh
Desember 2021 > 193,61 øre/kWh
November 2021 > 179,06 øre/kWh
Oktober 2021 > 166,54 øre/kWh
September 2021 > 181,55 øre/kWh
August 2021 > 140,48 øre/kWh
Juli 2021 > 119,45 øre/kWh
Juni 2021 > 106,30 øre/kWh
Mai 2021 > 108,33 øre/kWh
April 2021 > 104,21 øre/kWh
Mars 2021 > 100,44 øre/kWh
Februar 2021 > 115,60 øre/kWh
Januar 2021 > 110,14 øre/kWh
Desember 2020 > 79,08 øre/kWh
November 2020 > 58,96 øre/kWh
Oktober 2020 > 70,43 øre/kWh
September 2020 > 65,34 øre/kWh
August 2020 > 57,61 øre/kWh
Juli 2020 > 54,69 øre/kWh
Juni 2020 > 54,76 øre/kWh
Mai 2020 > 62,59 øre/kWh
April 2020 > 59,37 øre/kWh
Mars 2020 > 63,88 øre/kWh
Februar 2020 > 68,32 øre/kWh
Januar 2020 > 82,74 øre/kWh
Desember 2019 > 99,23 øre/kWh
November 2019 > 104,86 øre/kWh
Oktober 2019 > 97,97 øre/kWh
September 2019 > 88,81 øre/kWh
August 2019 > 94,87 øre/kWh
Juli 2019 > 93,86 øre/kWh
Juni 2019 > 88,40 øre/kWh
Mai 2019 > 99,75 øre/kWh
April 2019 > 101,27 øre per/kWh
Mars 2019 > 102,52 øre per/kWh
Februar 2019 > 107,79 øre per/kWh
Januar 2019 > 119,34 øre per/kWh
Desember 2018 > 114,46 øre per/kWh
November 2018 > 108,85 øre per/kWh
Oktober 2018 > 100,75 øre per/kWh
September 2018 > 107,05 øre per/kWh
August 2018 > 112,85 øre per/kWh
Juli 2018 > 113,32 øre per/kWh
Juni 2018 > 104,03 øre per/kWh
Mai 2018 > 90,90 øre per/kWh

Fjernvarmetariff Privat, enebolig/rekkehus (V1, V3, V3D, VB3)

(Alle priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift)
Tariffen består av følgende ledd: -NordPools månedspris for Oslo (NO1) -Administrativt påslag - Nettleie -El-avgift -2 % rabatt


Priseksempel: oktober 2021

NordPools månedspris NO1 120,14 øre/kWh
Administrativt påslag 5,00 øre/kWh
Nettleie 23,94 øre/kWh
El-avgift 20,86 øre/kWh
2 % Rabatt - 3,40 øre/kWh
Sum 166,54 øre/kWh

Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Elvia) samt gjeldende offentlige avgifter.
Historiske priser for borettslag/sameier
Borettslag/Sameier - Per oktober: 143,04 øre/kWh

Prisen for borettslag/sameier er en ren energitariff.
Se prismodell for borettslag/sameier lenger ned på siden.

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3 000,- per år for målertjenesten.

Priser siste 12 måneder - borettslag/sameier:

Priser er oppgitt inklusiv mva.

Måned > Øre/kWh:

September 2022 > 169,98 øre/kWh
Aug 2022 > 200,84 øre/kWh
Juli 2022 > 158,71 øre/kWh
Juni 2022 > 154,75 øre/kWh
Mai 2022 > 253,22 øre/kWh
April 2022 > 259,39 øre/kWh
Mars 2022 > 271,44 øre/kWh
Februar 2022 > 187,33 øre/kWh
Januar 2022 > 213,47 øre/kWh
Desember 2021 > 191,28 øre/kWh
November 2021 > 185,40 øre/kWh
Oktober 2021 > 167,56 øre/kWh
September 2021 > 179,78 øre/kWh
August 2021 > 140,39 øre/kWh
Juli 2021 > 118,59 øre/kWh
Juni 2021 > 106,01 øre/kWh
Mai 2021 > 108,80 øre/kWh
April 2021 > 103,72 øre/kWh
Mars 2021 > 100,63 øre/kWh
Februar 2021 > 119,43 øre/kWh
Januar 2021 > 111,77 øre/kWh
Desember 2020 > 79,95 øre/kWh
November 2020 > 60,50 øre/kWh
Oktober 2020 > 72,57 øre/kWh
September 2020 > 65,28 øre/kWh
August 2020 > 59,12 øre/kWh
Juli 2020 > 55,72 øre/kWh
Juni 2020 > 55,84 øre/kWh
Mai 2020 > 64,34 øre/kWh
April 2020 > 60,23 øre/kWh
Mars 2020 > 64,77 øre/kWh
Februar 2020 > 69,19 øre/kWh
Januar 2020 > 83,10 øre/kWh
Desember 2019 > 99,34 øre /kWh
November 2019 > 104,85 øre /kWh
Oktober 2019 > 98,14 øre /kWh
September 2019 > 89,19 øre /kWh
August 2019 > 94,97 øre /kWh
Juli 2019 > 93,44 øre /kWh
Juni 2019 > 89,02 øre/kWh
Mai 2019 > 100,47 øre/kWh
April 2019 > 101,69 øre/kWh
Mars 2019 > 102,60 øre/kWh
Februar 2019 > 107,99 øre/kWh
Januar 2019 > 119,13 øre/kWh
Desember 2018 > 114,46 øre/kWh
November 2018 > 109,94 øre/kWh
Oktober 2018 > 101,71 øre/kWh
September 2018 > 104,25 øre/kWh
August 2018 > 112,67 øre/kWh
Juli 2018 > 113,32 øre/kWh
Juni 2018 > 104,03 øre/kWh
Mai 2018 > 91,22 øre/kWh
Historiske priser for næringsbygg
Næringsbygg - Per oktober: 150,16 øre/kWh

Prisen for næringsbygg består av et energiledd og et effektledd.

Se prismodell for næringsbygg lenger ned på siden.

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3 000,- per år for målertjenesten.

Priser siste 12 måneder - næringsbygg:

Priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift

Måned > Energiledd > Effektledd:

September 2022 > 365,66 øre/kWh > 40 kr/kW/måned
Aug 2022 > 351,99 øre/kWh > 40 kr/kW/måned
Juli 2022 > 161,91 øre/kWh > 40 kr/kW/måned
Juni 2022 > 167,59 øre/kWh > 40 kr/kW/måned
Mai 2022 > 181,63 øre/kWh > 40 kr/kW/måned
April 2022 > 188,13 øre/kWh > 35 kr/kW/måned
Mars 2022 > 202,76 øre/kWh > 84 kr/kW/måned
Februar 2022 > 136.41 øre/kWh > 84 kr/kW/måned
Januar 2022 > 157,33 øre/kWh > 84 kr/kW/måned
Desember 2021 > 199,14 øre/kWh > 67 kr/kW/måned
November 2021 > 139,75 øre/kWh > 67 kr/kW/måned
Oktober 2021 > 120,60 øre/kWh > 22 kr/kW/måned
September 2021 > 128,50 øre/kWh > 22,00 kr/kW/md
August 2021 > 96,08 øre/kWh > 22,00 kr/kW/md
Juli 2021 > 79,39 øre/kWh > 22,00 kr/kW/md
Juni 2021 > 69,06 øre/kWh > 22,00 kr/kW/md
Mai 2021 > 72,06 øre/kWh > 22, 00 kr/kW/md
April 2021 > 67,96 øre/kWh > 22, 00 kr/kW/md
Mars 2021 > 68,71 øre/kWh > 67, 00 kr/kW/md
Februar 2021 > 85,75 øre/kWh > 120, 00 kr/kW/md
Januar 2021 > 78,23 øre/kWh > 120, 00 kr/kW/md
Desember 2020 > 48,67 øre/kWh > 150, 00 kr/kW/md
November 2020 > 33,03 øre/kWh > 80, 00 kr/kW/md
Oktober 2020 > 40,05 øre/kWh > 23,00 kr/kW/md
September 2020 > 33,49 øre/kWh > 23,00 kr/kW/md
August 2020 > 29,20 øre/kWh > 23,00 kr/kW/md
Juli 2020 > 25,92 øre/kWh > 23,00 kr/kW/md
Juni 2020 > 26,04 øre/kWh > 23,00 kr/kW/md
Mai 2020 > 33,20 øre/kWh > 23,00 kr/kW/md
April 2020 > 29,54 øre/kWh > 23,00 kr/kW/md
Mars 2020 > 36,40 øre/kWh > 80,00 kr/kW/md
Februar 2020 > 39,92 øre/kWh > 150,00 kr/kW/md
Januar 2020 > 51,03 øre/kWh > 150,00 kr/kW/md
Desember 2019 > 64,25 øre/kWh > 150,00 kr/kW/md
November 2019 > 68,68 øre/kWh > 80,00 kr/kW/md
Oktober 2019 > 60,05 øre/kWh > 23,00 kr/kW/md
September 2019 > 52,70 øre/kWh > 23,00 kr/kW/md
August 2019 > 56,97 øre/kWh > 23,00 kr/kW/md
Juli 2019 > 55,59 øre/kWh > 23,00 kr/kW/md
Juni 2019 > 52,53 øre/kWh > 23,00 kr/kW/md
Mai 2019 > 61,72 øre/kWh > 23,00 kr/kW/md.
April 2019 > 62,96 øre/kWh > 23,00 kr/kW/md.
Mars 2019 > 66,79 øre/kWh > 80,00 kr/kW/md.
Februar 2019 > 71,22 øre/kWh > 150,00 kr/kW/md.
Januar 2019 > 80,42 øre/kWh > 150,00 kr/kW/md.
Desember 2018 > 75,76 øre/kWh > 150,00 kr/kW/md.
November 2018 > 72,41 øre/kWh > 77,00 kr/kW/md.
Oktober 2018 > 63,00 øre/kWh > 19,00 kr/kW/md.
September 2018 > 63,75 øre/kWh > 19,00 kr/kW/md.
August 2018 > 71,20 øre/kWh > 19,00 kr/kW/md.
Juli 2018 > 71,75 øre/kWh > 19,00 kr/kW/md.
Juni 2018 > 64,11 øre/kWh > 19,11 kr/kW/md.
Mai 2018> 53,84 øre/kWh > 19,00 kr/kW/md.

Enebolig / Rekkehus

140,76 øre/kWh

inkl. mva., kompensasjonsordning og rabattordning

Borettslag / Sameie

140,76 øre/kWh

inkl. mva., kompensasjonsordning og rabattordning

Næringsbygg

128,71 øre/kWh

ekskl. mva. og inkludert rabattordninG

Med fjernvarme får du garantert lavere kostnader enn ved bruk av elektrisitet.

Priser fjernvarme

Ny rabattordning for fjernvarme fra 1. november.

Byggvarme

185,00 øre/kWh

Pris nå, EKSKL. MVA.

Interessert i byggvarme?

Byggvarme basert på fjernvarme er både enkelt, miljøvennlig og konkurransedyktig.

Høy leveringssikkerhet

Systematisk vedlikeholdsarbeid

99,98 % leveringssikkerhet - Inkludert planlagte arbeider og uforutsette hendelser.

99,98 % leveringssikkerhet - Inkludert planlagte arbeider og uforutsette hendelser.

Investeringer i nettet

99,99 % leveringssikkerhet - Uten planlagte arbeider, kun med uforutsette hendelser.

Bruk av automatiserte varslingssystemer

Visste du at leveringssikkerheten i Oslos fjernvarmenett er tilnærmet 100 prosent? Hvordan klarer vi det år etter år?

Tilgjengelig varmeleveranse de 12 siste måneder - per 30.10.2022:

Tilgjengelig varmeleveranse oktober 2022:

Fjernvarme reduserer Oslos utslipp

Et viktig prinsipp med fjernvarme er å benytte lokale energikilder og spillvarmeressurser som ellers ville gått tapt.

Vi er Norges største leverandør av fjernvarme

Representerer omlag 36% av all produsert fjernvarme i landet

Font

Vi dekker 20% av varmebehovet i Oslo

Dette tilsvarer circa
160 000 boenheter

Fjernvarmen gir miljøgevinst

Reduserer årlig forurensning tilsvarende utslipp fra over 150 000 biler som hver kjører 15 000 km

Rectangle, Font

Fjernvarme frigjør plass til andre ting

Fjernvarmenettet frigjør verdifulle arealer

Bygging og vedlikehold av fjernvarmenettet

Påvirker arbeidet vårt deg eller nabolaget ditt?
Bor du i Oslo kan du lett få oversikt over godkjente og koordinerte planer om graving.

Påvirker vi leveransen av fjernvarme til deg som allerede er kunde? Vi informerer deg, vaktmesteren eller driftspersonell på forhånd.

Skal vi i gang med planlagt vedlikehold? Vi sender varsel på SMS før vi går igang med vedlikehold som berører boliger.

Få oversikt over vårt pågående byggearbeid og vedlikehold i fjernvarmenettet.

Påvisning av fjernvarmerør

Det er pålagt å påvise infrastruktur for å unngå uhell og skader. Den som graver har ansvaret, men sammen kan vi forebygge skader.

Områdekjøling

Områdekjøling er en viktig del av Oslos klimaløsning og et viktig satsningsområde for oss innenfor næringsmarkedet. Kjølingen passer blant annet for nærings-, hotell- og handelsbygg.

Har du spørsmål?

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Hva er fjernvarme?
Fjernvarme er et energisystem som flytter energi fra et sted med overskudd til et sted med behov.

Til transport av varmeenergien bruker vi en lukket rørsløyfe. Den transporterer varmt vann fra kilden til overskuddet, eller fra produksjonsstedet til bygget med varmebehov.

I tillegg transporterer den noe kaldere vann tilbake for ny oppvarming.
Kan jeg få fjernvarme?
Du kan få koblet deg til fjernvarme hvis:

✓ boligen eller næringsbygget allerede har vannbåren varme.
✓ boligen eller næringsbygget skal fase ut oljefyring eller andre oppvarmingskilder.
✓ det skal etableres et nybygg, til bolig- eller næringsformål.

Jobber vi ikke i nabolaget ditt akkurat nå? Kontakt oss likevel, så ser vi om det er mulig å koble deg til fjernvarmenettet i området der du er.
Hvor varm er fjernvarmen?
Temperaturen på fjernvarmevannet avhenger at utendørstemperaturen, men vannet i fjernvarmerørene er alltid over 100 grader Celsius og under trykk.

Byggets interne tappevannsystem sikrer høy nok varme på vannet for å unngå bakteriedannelser, samtidig som det sikrer brukeren mot for høy temperatur på tappevannet.
Får jeg fjernvarmevann i springen?
Vannet i fjernvarmerørene er aldri i kontakt med tappevannet eller vannet i byggets interne oppvarmingsløsning.

Energien (varmen) i fjernvarmevannet blir overført til deres vannbårne anlegg i en såkalt kundesentral. Kundesentralen finner du ofte i det som var fyrrommet eller nå teknisk rom i bygningen.
Hvorfor er fjernvarme bra for klimaet og byen vår?
Fjernvarme benytter energi som ellers ville gått til spille. I tillegg avlaster det strømnettet.

Med fjernvarme kan byer bruke overskuddsenergien som oppstår ved ansvarlig avfallshåndtering, overskuddsenergi fra datasentre, prosessindustri og byens kloakksystem til å varme opp bygg og varmt tappevann.

Ved å varme opp bygg med fjernvarme, fremfor med strøm, avlaster fjernvarmenettet strømnettet slik at den ledige kapasiteten der kan benyttes til å elektrifisere transportsektoren, eller benytte strøm i sektorer der det ikke finnes alternativer.

Fjernvarme var en viktig faktor for å fase ut lokal bruk av olje- og parafinfyring innen 2020. Det har i tillegg bidratt til sentral produksjon av varme der rensingen av utslipp er bedre enn ved lokal produksjon av varme.

Brenner dere søppel for å produsere fjernvarme?
Det er et ønske om å kun brenne restavfallet som verken kan gjenbrukes eller materialgjenvinnes.

Dagens samfunn generer cirka to milliarder tonn avfall, hvert eneste år. Det beste klimatiltaket er å produsere mindre avfall. Det nest beste er å brenne restavfallet og bruke overskuddsvarmen til noe nyttig. Ansvarlig avfallshåndtering gjennom forbrenning, fjerner miljøgifter og smittestoffer fra kretsløpet. Det er bedre at avfallet sluttbehandles enn at deponeres, noe som ville ha ført til betydelige CO2-utslipp (metangass) og annen negative utslipp til jord og grunnvann.

I prosessen med ansvarlig avfallshåndtering, skapes det overskuddsenergi. Denne varmen bruker vi inn i et fjernvarmenettet – som dermed anses for å være karbonnøytral energi.

Avfallsforbrenningsanlegg er en samfunnskritisk funksjon, og bidrar til å opprettholde en miljøvennlig og sirkulær økonomi.
Hva er områdekjøling?
Områdekjøling eller fjernkjøling er kaldt vann som transporteres gjennom isolerte rør til bygg. 

Fjernkjøling produseres ved bruk av for eksempel frikjøling, varmepumper, kjølemaskiner, spillkjøling, eller absorpsjonskjøling.

Ofte stilte spørsmål om fjernvarme

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.