Azure, Font
×

Slik fungerer fjernvarme

Fjernvarmenettet er en lukket krets, med varmevekslere rundt omkring i Oslo by. Her kan du lese om fjernvarmeprosessen.

Dette er fjernvarmeprosessen

1

Prosessen starter med at vann fra kommunalt nett blir kjemisk renset på et internt vannbehandlingsanlegg, for å hindre korrosjon i rør og dampturbin.

2

Etter rensing lagres vannet på tanker og brukes til å varme opp vannet i fjernvarmenettet.

3

Det kjemisk rensede vannet sirkulerer i en lukket krets mellom to varmevekslere. I den første varmeveksleren varmes renset vann med varmen fra røykgassen fra forbrenningsovnen, en gass-vann varmeveksler. Hovedfunksjonen til denne varmeveksleren er å senke temperaturen i røykgassen, slik at materialer og komponenter videre i renseprosessen ikke ødelegges..

4

Varmen fra røykgassen overføres til det rensede vannet som så fortsetter til den andre varmeveksleren, en vann-vann varmeveksler. Hovedfunksjonen til den andre varmeveksleren er å varme vannet i fjernvarmenettet, samtidig som den senker temperaturen i det rensede vannet som igjen skal brukes til å senke temperaturen i røykgassen.

5

Vannet som varmes opp under forbrenning, blir til vanndamp som overfører varme til fjernvarmenettet.

6

Vannet transporteres i rør fra Hafslund Oslo Celsios anlegg, via fjernvarmenettet med en temperatur på rundt 95-120 °C. Når varmen er overført til leilighetsbygg, hus og andre bygninger, går vannet tilbake til anlegget for ny oppvarming, før det sendes ut på fjernvarmenettet igjen. Temperaturen på returvannet inn til anlegget er på ca. 55-62 °C. Varmetap i fjernvarmenettet er ni prosent.

Les også:

Product, Rectangle, Font, Line

700 km fjernvarmerør i Oslo

30 mill liter vann i konstant sirkulasjon

1,7 TWh produsert fjernvarme per år

200 000 mennesker bor eller jobber i bygg som forsynes med fjernvarme fra oss

Kontakt oss

Vision care, Clothing, Glasses, Smile, Chin, Sleeve, Gesture, Eyewear, Happy

Jane Koppang

hafslund oslo celsio

Forehead, Nose, Cheek, Hairstyle, Eyebrow, Eye, Smile, Jaw, Sleeve, Ear

Erik Nyfelt

hafslund oslo celsio

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.