Azure, Font
×

Planlagt vedlikehold

Vi sender varsel på SMS før vi går igang med vedlikehold som berører boliger.

Planlagt vedlikehold gjør det nødvendig å stenge deler av fjernvarmenettet i kortere perioder. Dette innebærer at varme og varmtvann blir koblet ut.

Periodevise avstengninger

24 px

40 px

72 px

72 px

24 px

24 px

40 px

24 px

40 px

72 px

Privatkunder

Berørte kunder som er folkeregistrert på adressen som er berørt vil motta varsel per SMS i god tid på forhånd. Hvis du blir berørt av planlagt arbeid og ikke har mottatt SMS-varsel, kan det være pga. at ditt telefonnummer er registrert på en annen adresse, f.eks. din jobbadresse.

Næringsbygg

Vi varsler kontaktperson for det berørte bygget i god tid på forhånd. Kontaktpersonen må så gjennomføre den interne varslingen i bygget. Husk å melde fra til oss dersom dere endrer kontaktperson, ved ferieavvikling, osv

Meld fra på e-post om ny kontaktperson

Bedre leveringssikkerhet for våre kunder

Vi i Hafslund Oslo Celsio arbeider kontinuerlig med å forbedre sikkerheten og øke leveringssikkerheten i fjernvarmenettet i Oslo. Planmessig inspeksjon og vedlikehold av fjernvarmenettet er en viktig del av dette arbeidet.

Når vi skal utføre vedlikehold i nærheten av deg, vil det være nødvendig å stenge leveransen av fjernvarme i nærområdet i noen timer mens arbeidet pågår.

Vi forsøker å utføre arbeidet på ukedager og tidspunkt som medfører minst mulig ulempe for våre kunder. Derfor blir de fleste arbeidene gjennomført på tidspunkt der færrest mulig vil merke fraværet av oppvarming og varmtvann.

Har du spørsmål?

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.