Azure, Font
×

Områdekjøling

Områdekjøling er en viktig del av Oslos klimaløsning og et viktig satsningsområde for oss innenfor næringsmarkedet.

Slik jobber vi med områdekjøling

I dag forsyner vi våre kunder med kjøling via en samarbeidspartners kjølesentral.  

Samtidig jobber vi med å etablere egne kjølesentraler hvor vi skal produsere områdekjøling (kaldt vann) blant annet ved å hente opp kaldt vann fra Oslofjorden og/eller ved å benytte store varmepumper.

Når vannet er avkjølt, vil det bli ført i isolerte rør under bakken til kundesentralene (veksler) i de byggene som skal avkjøles. Kundesentralene er plassert inne i byggene, gjerne i kjelleren, og er koblet til det interne kjølesystemet i byggene.

Tre næringsvekstområder i Oslo

Foreløpig har vi utpekt tre næringsvekstområder i Oslo som våre viktigste markedsområder for områdekjøling: Sentrum, (innenfor Ring 1, inkludert Filipstad), Skøyen og Ulven/Økern.  

Fordeler med områdekjøling

Byggeiere oppnår flere fordeler ved å benytte områdekjøling til å forsyne sine bygg med kjøling:

  • De kan frigjøre takarealer på byggene fra tekniske installasjoner. Arealene kan blant annet benyttes til oppholdsområder og/eller til håndtering av overvann
  • De kan frigjøre arealer hvor det i dag er plassert en energisentral, og bruke dem til annet inntektsgivende formål.

Det beste valget for Oslo

For Oslo by er områdekjøling det beste valget

  • Ved å satse på områdekjøling vil det ikke lenger være behov for at hvert bygg har sin egen kjøleproduksjon eller energibrønner. Dermed kan arealer under bakken frigjøres til annen infrastruktur, som for eksempel tunneler til kollektivtransport.  
  • Områdekjøling vil bidra til at bruken av farlige HFK-gasser kan fases ut i Oslo i henhold til klimaplan for 2021-2030.

En uslåelig klimaløsning

I kombinasjon er områdekjøling og fjernvarme en uslåelig klimaløsning i næringsbygg:

  • Fjernvarme og områdekjøling er den mest klimavennlige, bekvemme, kostnads- og arealeffektive energiløsningen.
  • Fjernvarme og områdekjøling er basert på fornybare energiressurser og bidrar til å redusere Oslos elektrisitetsbehov.

Kontakt oss

Jane Koppang

hafslund oslo celsio / salgsansvarlig

Erik Nyfelt

hafslund oslo celsio / Salgsansvarlig

Jarle Lyse

hafslund Oslo celsio / Salgsansvarlig

Jonathan Agersborg

hafslund oslo celsio / Salgsansvarlig

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.