Azure, Font
×

Fordeler med fjernvarme

Enkelt, miljøvennlig og konkurransedyktig. Det er mange fordeler med fjernvarme. Her kan du lese om noen av dem.

I Oslo kommer fjernvarmeproduksjonen fra energigjenvinning av avfall og varmepumper som henter ut varme fra kloakk, datasenter og bioenergi. Fordelene er mange:

Se fordelene

Billigere for borettslag.

Ingen bestilling av brensel og mottak.

Ikke behov for reinvestering

Plassbesparende - frigjør verdifulle arealer.

Lavere driftskostnader.

Vi tar ansvar for - og vedlikeholder kundesentralen.

Vi overvåker fjernvarmeanleggene 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

24 px

40 px

72 px

72 px

24 px

24 px

40 px

24 px

40 px

72 px

"Ditt borettslag kan få billigere oppvarming med fjernvarme, og bidra til et bedre miljø"

Fjernvarme er energi som ellers ville gått tapt. For eksempel fra restavfallet ditt, som du ikke får sortert eller gjenbrukt. Vi henter også ut energi fra datasentre og byens kloakksystem. Forbrenningen av avfallet og energien vi henter ut gjør det mulig å sende varmt vann tilbake til deg - slik at du får en behagelig oppvarming og bedre inneklima. Helt uten lukt selvsagt.

Miljøvennlig

Et gjennomsnittlig borettslag i Oslo bruker omtrent 500 000 kWh til oppvarming. Med bio-olje ville det kostet ca. 1 085 000* kroner i 2021. Ved å bytte til fjernvarme ville det kostet 698 000 kroner. Det er ca. 35 % lavere årlig oppvarmingskostnad.


*90 % virkningsgrad på oljekjelen, gjennomsnittlig literpris på bio-olje (B100) 19,00 kr per liter, rabatt på olje ca. 10 %. Alle priser inkl. mva.

Billigere

Fjernvarme er viktig for at Oslo-lufta skal bli bedre for alle. Kutter borettslaget eller næringsbygget ditt ut oljefyren og bruker fjernvarme til oppvarming i år, vil dere merke positive effekter allerede neste fyringssesong.  

Bedre luft både inne og ute

Kontakt oss

Vision care, Clothing, Glasses, Smile, Chin, Sleeve, Gesture, Eyewear, Happy

Jane Koppang

hafslund oslo celsio

Forehead, Nose, Cheek, Hairstyle, Eyebrow, Eye, Smile, Jaw, Sleeve, Ear

Erik Nyfelt

hafslund oslo celsio

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.