Azure, Font
×

Fjernvarmenettet i Oslo

Fjernvarmenettet i Oslo er bygget ut de siste 30 årene. I 2022 er 952 boligblokker, 3 289 eneboliger og rekkehus og 1 141 næringsbygg tilknyttet Hafslund Oslo Celsio.

Ecoregion, Map, World, Line

Fjernvarmenettet

Vi jobber kontinuerlig med å bygge ut fjernvarmenettet, og planlegger en vesentlig vekst de kommende årene.

I dag produserer vi totalt 1,7 TWh (milliarder kWh) fjernvarme. Målet vårt er å bygge ut til i overkant av 2 TWh. Styrkes rammebetingelsene våre er potensialet opp mot 3 TWh.

Her har du oversikt over alle varmesentralene i Oslo beskrevet med varmekapasitet.

Fjernvarmesentraler i Oslo

1. Skøyen varmesentral. 39,5 MW tilgjengelig effekt basert på varmepumper og elkraft. Varmesentralen er tilknyttet avløpstunnelen til Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. To varmepumper henter varme fra kloakkvannet i tunnelen. I tillegg har anlegget en elkjel. Anlegget henter ut ren, fornybar energi som gjøres om til 130 millioner kWh varme, noe som tilsvarer behovet for varme og varmtvann til 13 000 leiligheter.

2. Hoff varmesentral: er en ren spisslastsentral basert på bioolje- og elkraft. Varmesentralen benyttes til å heve temperaturen på fjernvarmen fra varmepumpene på Skøyen varmesentral de dagene dette kreves, men benyttes i liten grad dersom varmebehovet kan dekkes fra andre sentraler.
Kapasitet: 115 MW tilgjengelig effekt basert på 90 MW bioolje og 25 MW elkraft.

3. Ullevål varmesentral: 51,5 MW tilgjengelig effekt basert på 24 MW elkraft og 27,5 biodiesel, fordelt på både fjernvarme og damp.

4. Vika varmesentral: 170 MW tilgjengelig effekt basert på 95 MW elkraft og 43 MW bioolje.

5. Rodeløkka varmesentral: 90 MW tilgjengelig effekt basert på bioolje.

6. Holmlia varmesentral: 56 MW tilgjengelig effekt basert på 20 MW elkraft og 36 MW basert på bioolje.

7. Hasle varmesentral: 8 MW tilgjengelig effekt basert på elkraft.

8. Økern varmesentral: 23 MW tilgjengelig effekt basert på 15 MW olje og 8 MW elkraft.

9. Haraldrud varmesentral: produserer fjernvarme basert på 32 MW tilgjengelig effekt fra spillvarme fra Energigjenvinningsetatens energigjenvinningsanlegg, 30 MW næringsavfall, samt spisslastkjeler basert på 56 MW trepellets, 25 MW elkraft og 100 MW LNG / bioolje.

Nabo til Haraldrud varmesentral? Haraldrud varmesentral er omfattet av storulykkeforskriften på grunn av anleggets lagervolum  av LNG, bioolje og ammoniakk. Vi har fokus på HMS og er opptatt av å ivareta sikkerheten til alle som bor i og ferdes rundt våre anlegg. Derfor ønsker vi å informere deg som er nabo til Haraldrud varmesentral om sikkerhetsforhold og beredskapstiltak knyttet til virksomheten.

Orientering til naboer - Haraldrud varmesentral     

10. Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud: (Klemetsrudanlegget) sluttbehandler med energigjenvinning ca. 44 tonn avfall per time fordelt på tre forbrenningslinjer. Varmen som generes i forbrenningsprosessen benyttes til å produsere strøm (elkraft) og fjernvarme.

Anlegget kan produsere 22 MW elektrisitet på ved to turbiner (Siemens 10 MW og MAN 12 MW) 121 MW fjernvarme. Anlegget benytter en varmepumpe som henter ut 13 MW varme fra røykgassen på linje 3, og har en reservekapasitet på 12 MW fra en oljekjel.

11. Tokerud varmesentral: 11,6 MW tilgjengelig effekt basert på 3,6 MW elkraft og 8 MW olje.

12. Gaustad varmesentral: 6,1 MW tilgjengelig effekt basert på 1,6 MW elkraft og 4,5 MW biodiesel.

13. Rikshospitalet varmesentral: 30,8 MW tilgjengelig effekt basert på 15 MW elkraft og 15,8 MW biodiesel fordelt på både fjernvarme og damp.

14. Ulven energisentral: 6 MW tilgjengelig effekt basert på overskuddsenergi hentet med varmepumper fra STACK datasenter. Dette er det første datasenteret tilknyttet fjernvarmenettet i Oslo. Energisentralen leverer kjøling til STACK, henter ut overskuddsenergi, og leverer varme tilsvarende årsforbruket til 5000 typiske Oslo-leiligheter ut på fjernvarmenettet.

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.