Azure, Font
×

Reduserer fjernvarmeprisene

200 000 Oslofolk nyter godt av Oslos sirkulære energisystem hver dag.

1. november 2022 innførte vi en rabattordning for våre fjernvarmekunder. Øker energiprisene, øker også rabattsatsen.

Fjernvarme har tradisjonelt vært en rimelig oppvarmingskilde for Oslos beboere og næringsliv. Siden 2022 har krigen i Ukraina og usikkerhet rundt energiforsyningen i Europa skapt høye og uforutsigbare energipriser i hele markedet. Dette har også hatt innvirkning på fjernvarmens produksjonskostnader og salgspriser.

For å gi kundene våre større trygghet og forutsigbarhet, innførte vi en rabattordning for fjernvarme 1. november 2022, som innebærer at rabattsatsene øker hvis energiprisene øker.

Rabattordningen tar utgangspunkt i Nord Pools månedspris (spotpris) for Oslo (NO1):

NordPools månedspris for Oslo (NO1)

Rabattsats

0 - 90 øre

5 %

90 - 250 øre

30 %

250 øre ->

60 %

Dersom Nord Pools månedspris for Oslo for eksempel er 270 øre, blir regnestykket slik:

0 – 90 øre 5 % rabatt

= 90 øre * 5 %

4,5 øre

90 – 250 øre 30 % rabatt

= 160 øre * 30 %

48 øre

250 – øre 60 % rabatt

= 20 øre * 60 %

12 øre

Totalt

64,5 øre rabatt

Alle priser er oppgitt uten mva. De øvrige elementene i fjernvarmeprisen, som nettleie og EL-avgift, er ikke endret.

Da rabattordningen ble innført i november, sa vår administrerende direktør, Knut Inderhaug, følgende om hvorfor vi innførte ordningen:

– I Celsio har vi stor forståelse for de utfordringene kundene våre har med dagens volatile kraftpriser. Vi har derfor tatt et solid prisgrep for å ta brodden av de høye prisene. Kundene våre kan regne med å få betraktelig lavere priser, særlig i de kaldeste og dyreste periodene av året.

Dress shirt, Outerwear, Sky, Beard, Coat, Collar, Smile

Administrerende direktør i Celsio, Knut Inderhaug.

Rabatten kommer i tillegg til fjernvarmestøtte

1. desember 2021 innførte regjeringen strømstøtteordningen som gir norske husholdninger kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at du som strømkunde får tilbakebetalt en prosentandel av strømkostnadene når spotprisen på strøm overstiger 70 øre per kilowattime, uten merverdiavgift.

Fra september 2022 til mars 2023 betalte staten tilbake 90 prosent av strømkostnadene når spotprisen var over 70 øre per kilowattime, eks. mva. Fra april til september 2023 er støtten på 80 prosent, og fra oktober til desember 2023 er støtten tilbake til 90 prosent. Du kan lese mer om strømstøtteordningen her.

Samtidig som strømstøtteordningen ble innført, innførte vi i Celsio en tilsvarende fjernvarmestøtteordning for våre boligkunder og husholdninger i borettslag og sameier.

– Vi vet at fjernvarmestøtteordningen vår har vært, og fortsatt er, viktig for boligkundene våre. For denne kundegruppen kommer rabattordningen som vi innførte i november, på toppen av fjernvarmestøtten. For næringslivskundene våre har kanskje rabattordningen enda større betydning, ettersom dette er den eneste støtteordningen for mange bedrifter. Til sammen håper og tror vi at prisgrepene vi har tatt, gjør at kundene våre slipper å bekymre seg for uforutsigbare og høye priser, sier Inderhaug.

Den nye rabattordningen gjelder uavhengig av statens energistøtteordning for bedrifter som ble innført i oktober 2022.

Fjernvarme skal være en attraktiv oppvarmingsløsning

Celsios rabattordning ble innført 1. november i fjor og vil etter planen vare ut 2023.

– Vi innførte denne rabattordningen for å gi våre kunder forutsigbarhet i en urolig og krevende tid. Vi følger nøye med på markedsutviklingen for å sikre at fjernvarme til enhver tid er en attraktiv og konkurransedyktig oppvarmingsløsning, sier Inderhaug.

Har du spørsmål om rabattordningen vår? Ta kontakt med oss.

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.