Azure, Font
×

Reduserer fjernvarmeprisene

200 000 Oslofolk nyter godt av Oslos sirkulære energisystem hver dag.

Vi gir våre kunder betydelige prisavslag med en ny rabattordning for fjernvarme.

Tradisjonelt har fjernvarme vært en rimelig oppvarmingskilde for Oslos beboere og næringsliv. De siste månedene har krigen i Ukraina og usikkerhet rundt energiforsyningen i Europa skapt høye og uforutsigbare energipriser i hele markedet. Dette har også hatt innvirkning på fjernvarmens produksjonskostnader og salgspriser.

For å gi kundene større trygghet og forutsigbarhet, har vi innført en ny rabattordning for fjernvarme som innebærer at rabattsatsene stiger etter hvert som prisene øker.

– I Celsio har vi stor forståelse for de utfordringene våre kunder har med dagens volatile kraftpriser. Vi har derfor tatt et solid prisgrep for å ta brodden av de høye prisene. Våre fjernvarmekunder kan regne med å få betraktelig lavere priser i vinter, særlig i de kaldeste og dyreste periodene, sier administrerende direktør i Celsio, Knut Inderhaug.

Den nye rabattordningen tar utgangspunkt i Nord Pools månedspris (spotpris) for Oslo (NO1):

NordPools månedspris for Oslo (NO1)

Rabattsats

0 - 90 øre

5 %

90 - 250 øre

30 %

250 øre ->

60 %

Dersom Nord Pools månedspris for Oslo for eksempel er 270 øre, blir regnestykket følgene:

0 – 90 øre 5 % rabatt

= 90 øre * 5 %

4,5 øre

90 – 250 øre 30 % rabatt

= 160 øre * 30 %

48 øre

250 – øre 60 % rabatt

= 20 øre * 60 %

12 øre

Totalt

64,5 øre rabatt

Alle priser er oppgitt uten mva. De øvrige elementene i fjernvarmeprisen, som nettleie og EL-avgift, blir ikke berørt av endringen.

Dress shirt, Outerwear, Sky, Beard, Coat, Collar, Smile

Administrerende direktør i Hafslund Oslo Celsio, Knut Inderhaug.

Fjernvarmestøtte + økt rabatt

Allerede 1. desember 2021 ble det innført en strømstøtteordning som sikrer norske husholdninger kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer nå at strømkundene får tilbakebetalt 90 prosent av strømkostnadene når spotprisen på strøm overstiger 70 øre per kWh + mva.

Fra samme dag innførte vi en helt tilsvarende fjernvarmestøtteordning for våre private boligkunder og husholdninger i borettslag og sameier. Støtteordningen varer ut 2023.

– Vi vet at fjernvarmestøtteordningen vår er svært viktig for boligkundene våre. Og den nye rabattordningen som vi innførte i november i fjor, har særlig stor betydning for næringskundene. Til sammen håper og tror vi at våre prisgrep gjør at alle kundene våre kan slippe å bekymre seg for svært uforutsigbare og høye priser, sier Inderhaug.

Den nye rabattordningen gjelder uavhengig av statens nye energistøtteordning for bedrifter som ble innført i oktober.

Fjernvarme – en attraktiv oppvarmingsløsning

Den nye rabattordningen ble innført 1. november i fjor og vil etter planen vare ut 2023.

– Vi innførerte denne rabattordningen for å gi våre kunder forutsigbarhet i en urolig og krevende tid. Vi følger også nøye med på markedsutviklingen for å sikre at fjernvarme til enhver tid er en attraktiv og konkurransedyktig oppvarmingsløsning, sier Inderhaug.

Har du spørsmål om den nye rabattordningen? Ta kontakt med oss.

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.