Azure, Font
×

Reduserer fjernvarmeprisene før vinterkulda setter inn

200 000 Oslofolk nyter godt av Oslos sirkulære energisystem hver dag.

Vi gir våre kunder betydelige prisavslag når vi nå innfører en ny rabattordning for fjernvarme.

Tradisjonelt har fjernvarme vært en rimelig oppvarmingskilde for Oslos beboere og næringsliv. De siste månedene har krigen i Ukraina og usikkerhet rundt energiforsyningen i Europa skapt høye og uforutsigbare energipriser i hele markedet. Dette har også hatt innvirkning på fjernvarmens produksjonskostnader og salgspriser.

For å gi kundene større trygghet og forutsigbarhet, innfører vi nå en ny rabattordning for fjernvarme som innebærer at rabattsatsene stiger etter hvert som prisene øker.

– I Celsio har vi stor forståelse for de utfordringene våre kunder har med dagens volatile kraftpriser. Vi tar nå et solid prisgrep for å ta brodden av de høye prisene. Våre fjernvarmekunder kan regne med å få betraktelig lavere priser i vinter, særlig i de kaldeste og dyreste periodene, sier administrerende direktør i Celsio, Knut Inderhaug.

Den nye rabattordningen tar utgangspunkt i Nord Pools månedspris (spotpris) for Oslo (NO1):

NordPools månedspris for Oslo (NO1)

Rabattsats

0 - 90 øre

5 %

90 - 250 øre

30 %

250 øre ->

60 %

Dersom Nord Pools månedspris for Oslo for eksempel er 270 øre, blir regnestykket følgene:

0 – 90 øre 5 % rabatt

= 90 øre * 5 %

4,5 øre

90 – 250 øre 30 % rabatt

= 160 øre * 30 %

48 øre

250 – øre 60 % rabatt

= 20 øre * 60 %

12 øre

Totalt

64,5 øre rabatt

Alle priser er oppgitt uten mva. De øvrige elementene i fjernvarmeprisen, som nettleie og EL-avgift, blir ikke berørt av endringen.

Dress shirt, Outerwear, Sky, Beard, Coat, Collar, Smile

Administrerende direktør i Hafslund Oslo Celsio, Knut Inderhaug.

Fjernvarmestøtte + økt rabatt

Allerede 1. desember 2021 ble det innført en strømstøtteordning som sikrer norske husholdninger kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer nå at strømkundene får tilbakebetalt 90 prosent av strømkostnadene når spotprisen på strøm overstiger 70 øre per kWh + mva.

Fra samme dag innførte vi en helt tilsvarende fjernvarmestøtteordning for våre private boligkunder og husholdninger i borettslag og sameier. Støtteordningen varer ut 2023.

– Vi har allerede en fjernvarmestøtteordning for boligkundene våre. Og rabattordningen vi innfører nå, vil få stor betydning for næringskundene. Vi håper og tror at vårt nye prisgrep gjør at alle våre kunder kan gå vinteren i møte uten å bekymre seg for svært uforutsigbare og høye priser, sier Inderhaug.

Den nye rabattordningen vil gjelde uavhengig av statens nye energistøtteordning for bedrifter som ble innført i oktober.

Fjernvarme – en attraktiv oppvarmingsløsning

Den nye rabattordningen gjelder allerede fra 1. november i år og vil etter planen vare ut 2023.

– Vi innfører denne rabattordningen for å gi våre kunder forutsigbarhet i en urolig og krevende tid. Vi følger også nøye med på markedsutviklingen for å sikre at fjernvarme til enhver tid er en attraktiv og konkurransedyktig oppvarmingsløsning, sier Inderhaug.

Har du spørsmål om den nye rabattordningen? Ta kontakt med oss.

© Hafslund Oslo Celsio 2022. ORGanisasjonsnummer 977296919.